Wymiana butli gazowej

Pracownik z niebieskimi butlami gazowymi

Instrukcja

Plomba foliowa na butli gazowej

1. Usuń plombę foliową.
2. Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.  

Plastikowa zaślepka butli gazowej

3. Odkręć plastikową zaślepkę.

 

Wylot zaworu butli gazowej

4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś i jej wymianę.

Nakrętka reduktora butli gazowej

5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu - wystarczy dokręcić ją ręką.

 

 

Nakrętka reduktora butli gazowej

6. Po dokręceniu nakrętki reduktora, odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki. Zabronione jest sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia (zapałek lub zapalniczki).

Zawór butli gazowej

7. Otwórz zawór butli powoli - wystarczy jeden obrót.