Społeczna odpowiedzialność Gaspol Energy

GASPOL uznaje zasady społecznej odpowiedzialności za podstawę swojej działalności biznesowej. Stanowią one integralną część strategii zarządzania w firmie.

Wszelkie działania związane z rozwojem firmy realizowane są z uwzględnieniem równowagi środowiska naturalnego oraz jakości i komfortu życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem interesu społeczności lokalnych.

Jesteśmy sygnatariuszem dokumentu Dobrych Praktyk NPSH (National Petroleum Safety & Health) i działamy zgodnie z zasadami najlepszych światowych praktyk.

Należymy do Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Posiadamy swoich reprezentantów we wszystkich komisjach eksperckich tej organizacji. Wspólnie tworzymy i promujemy wzory z zakresu m.in. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Nasze działania ze szczególną troską obejmują odpowiedzialność za produkty, środowisko naturalne, pracowników i rozwój społeczności lokalnych.