Ogrzewanie w biznesie

Sposób ogrzewania budynków biurowych, produkcyjnych czy rolniczych jest istotną decyzją do podjęcia przez prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Gaz ziemny wydaje się optymalnym źródłem energii, ponieważ pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii, automatyzację działania oraz daje komfort bezobsługowości.

Czym jednak możemy ogrzać budynki, gdy prowadzimy działalność na obszarach wiejskich? Jakie źródła energii wykorzystać do procesów produkcyjnych? Obszary wiejskie to 93% naszego kraju, a dostęp do sieci gazu ziemnego na tych terenach jest bardzo ograniczony. Postaramy się dokonać krótkiego przeglądu wszystkich źródeł energii, dostępnych dla firm.

 

Gaz ziemny

Doskonale sprawdza się w ogrzewaniu budynków biurowych, magazynowych, produkcyjnych czy rolniczych. Można nim ogrzewać budynki wysokokubaturowe albo wykorzystywać w celach technologicznych, jak na przykład w przemyśle spożywczym.

Na terenie większości kraju występuje gaz wysokometanowy – zawartość metanu wynosi ok. 98%, a wartość opałowa to 37,6 MJ/m3. Nowoczesne urządzenia grzewcze dla biznesu, wykorzystujące gaz ziemny, mają sprawność nawet powyżej 100 % (kondensacyjne kotły gazowe).

Równocześnie możemy wybierać spośród wielu typów urządzeń, takich jak na przykład: kotły, nagrzewnice z otwartą komorą spalania, nagrzewnice z zamkniętą komorą spalania, promienniki, urządzenia mikrokogeneracyjne, gazowe pompy ciepła.

Zastosowanie gazu ziemnego ogranicza poziom emisji do środowiska wielu szkodliwych substancji (takich, jak na przykład dwutlenek czy tlenek węgla lub cząstki stałe) w porównaniu do procesu spalania paliw kopalnych.

Należy pamiętać, iż w związku z uwalniającym się stopniowo rynkiem gazu ziemnego, można wybierać sprzedawcę gazu, który może nam zaproponować korzystniejsze warunki cenowe. Warto również zdecydować się na przeprowadzenie audytu mającego na celu optymalizację zamówionej mocy umownej. Wszystko to może wpłynąć na oszczędności w naszych rachunkach za gaz.

 

Skroplony gaz ziemny (LNG)

Przy braku dostępu do sieci gazu ziemnego w przypadku instalacji przemysłowych można podjąć decyzję o budowie instalacji, do której będzie dostarczany skroplony gaz ziemny (LNG). Jest on dostarczany cysterną, a następnie za pomocą specjalnej instalacji jego postać ciekła jest zamieniana na postać gazową (regazyfikacja). W postaci gazowej jest wykorzystywany do tych samych procesów, co gaz ziemny. Ma on również te same cechy, co gaz ziemny wysokiej jakości.

Szukając dostawcy LNG ,warto wybrać takiego, który zapewni nam:

  • doradztwo w zakresie budowy odpowiedniej instalacji
  • kompleksowość wykonania instalacji
  • dostęp do najnowszych technologii
  • zagwarantuje dostawy gazu na czas.

 

Gaz płynny (LPG)

W przypadku braku dostępu do sieci gazu ziemnego można wykorzystać jego substytut: płynny gaz ropopochodny (LPG). Gaz płynny jest transportowany cysternami, a następnie magazynowany w zbiornikach. Posiada on wysoką wartość opałową: 46 MJ/kg. Może zaspokoić potrzeby energetyczne sięgające nawet kilkaset MW.

Spalanie gazu płynnego ma również efekt ekologiczny. W porównaniu z wieloma paliwami – stałymi czy olejem opałowym jest mniejsza liczba szkodliwych, ubocznych produktów spalania.

W przypadku paliw płynnych (takich, jak LNG czy LPG) możemy zdecydować się na współpracę z jednym dostawcą paliwa. Dzierżawiąc zbiornik od dostawcy gazu, zyskujemy atrakcyjne rabaty na wykonanie instalacji czy dzierżawę zbiornika, jak również na cenę gazu. Dostawca może zagwarantować nam cenę gazu na dłuższy czas, a także zoptymalizować harmonogram dostaw.

Wybór gazu płynnego  oznacza również wygodę i bezobsługowość instalacji. Zastosowanie zdalnego monitoringu poziomu napełnienia zbiornika oferowanego przez część dostawców gazu, zwalnia nas z konieczności jego samodzielnego kontrolowania.

 

Pompa ciepła

Szukając rozwiązania energetycznego dla biznesu, można rozważyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do ogrzewania hotelu nadaje się system gruntowych pomp ciepła, które pozyskają aż 75% energii cieplnej z gruntu. Można również zastosować gazową pompę ciepła, która wykorzystuje energię cieplną zawartą w powietrzu, a jej stabilna praca jest wspomagana procesem spalania gazu w tym samym urządzeniu.  Gazowa pompa ciepła może być zasilana gazem ziemnym lub gazem płynnym.

Przy wyborze odnawialnych źródeł energii w firmie warto zastanowić się nad dodatkowym stabilnym źródłem energii, jak na przykład gaz. Rozwiązania techniczne wykorzystujące w swej pracy gaz mogą współpracować w systemach hybrydowych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Olej opałowy

Opis oleju opałowego znajduje się w kolejnej poradzie dotyczącej porównania tego nośnika z gazem. Olej opałowy jest mniej rekomendowanym paliwem ze względu na: ceny, serwis instalacji oraz gwarancję jakości i terminów dostaw.

 

Paliwa stałe

Wybór kotła zasilanego paliwem stałym (takim, jak na przykład węgiel) nie jest rozwiązaniem polecanym dla nowoczesnych firm czy gospodarstw rolnych. Układy ogrzewania, oparte na takim rozwiązaniu, charakteryzują się:

  • niższą efektywnością systemu grzewczego
  • koniecznością budowy pomieszczeń na magazyn paliwa
  • mniejszą elastycznością układu w zakresie automatyzacji i dostosowania temperatury do indywidualnych potrzeb
  • pracochłonnością – musimy mieć pracownika, który obsługuje kotłownię.

Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że węgiel to paliwo wysokoemisyjne. W trakcie jego spalania uwalnia się duża liczba substancji szkodliwych dla środowiska i dla ludzkiego zdrowia.

 

Podsumowując: ze względu na swoje cechy najlepszym paliwem dla firmy czy gospodarstwa rolnego jest gaz. Jego zastosowanie pozwala na wygodne i bezobsługowe korzystanie z ciepła, umożliwia automatyzację procesów, a jego spalanie jest przyjazne dla środowiska.

Szukasz najlepszego źródła energii dla firmy czy gospodarstwa rolnego? Wybierz gaz z Gaspol Energy www.energiadlafirm.gaspol.pl