Ogrzewanie domu gazem płynnym LPG

Budując lub kupując dom w miejscu bez dostępu do sieci gazowej, stajesz przed decyzją dotyczącą wyboru źródła ogrzewania.
Możesz wybierać spośród wielu dostępnych paliw: węgla, energii elektrycznej, energii odnawialnej czy też gazu płynnego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych kryteriów:

  • koszty instalacji
  • koszty eksploatacji danego źródła energii
  • komfort użytkowania.

Poniżej porównamy dostępne alternatywy ogrzewania

Energia elektryczna

Prosty system ogrzewania z zastosowaniem grzejników konwekcyjnych to inwestycja o wartości kilku tysięcy złotych. Inwestycja w podłogowe ogrzewanie elektryczne (maty grzewcze) kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku tego typu ogrzewania możemy spodziewać się wysokich rachunków bieżących za energię elektryczną (koszty eksploatacyjne). Ile będziesz płacić za ogrzewanie energią elektryczną?

Obowiązujący standard zapotrzebowania na energię w domu jednorodzinnym to obecnie 120 kWh/m2 na rok. Budynki przed wykonaniem modernizacji mogą mieć zapotrzebowanie na poziomie nawet 300 kWh/m2. Aby obliczyć roczny koszt ogrzewania za pomocą energii elektrycznej, wystarczy pomnożyć zapotrzebowanie naszego budynku przez jego powierzchnię i przez cenę za 1 kWh energii.

Pompa ciepła

Rozwiązanie to pociąga za sobą wyższy koszt inwestycyjny niż instalacja centralnego ogrzewania z kotłem. Pompa z wymiennikiem gruntowym kosztuje około 50 tysięcy zł, ale jej atutem jest bezobsługowość i wysoka efektywność. Nawet 75% energii niezbędnej do ogrzewania domu pozyskasz z gruntu. Niektórzy klienci rozważają zakup powietrznej pompy ciepła. Nie należy jednak zapominać o tym, że powietrzna pompa ciepła jest rozwiązaniem droższym w eksploatacji od pompy gruntowej.

Paliwa stałe

Węgiel pozostaje jednym z najbardziej wysokoemisyjnych paliw energetycznych. W trakcie jego spalania wydziela się bardzo duża ilość substancji szkodliwych dla środowiska, jak również dla zdrowia człowieka – tzw. cząstki stałe.

Kocioł na węgiel i zasobnik na ciepłą wodę to koszt ponad 10 tysięcy zł. Urządzenie posiada zasobnik na węgiel i podajnik, ale mimo to obsługa kotła jest zajęciem czasochłonnym.

Przy tym rozwiązaniu do podgrzewania wody musimy uruchomić również latem kocioł lub opcjonalnie wykorzystać podgrzewacz elektryczny.

Zgodnie z prawem, kotłownia na paliwo stałe musi znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu spełniającym określone wymagania dotyczące powierzchni, wysokości, przepisów przeciwpożarowych i wentylacji.

W przypadku nowych domów jest również konieczna budowa komina i pomieszczenia do składowania opału, co zwiększa koszty inwestycyjne.

Do paliw stałych jest zaliczane również drewno, które może być wykorzystywane w kominku z wkładem grzewczym. W zamkniętej komorze wydziela się z drewna dużo ciepła, które następnie jest rozprowadzane kanałami do różnych pomieszczeń. Ten sposób ogrzewania jest wydajny, ale bardzo pracochłonny. W przypadku nawiewów z kominka wzrasta również zabrudzenie ścian w miejscach, gdzie znajdują się nawiewy ciepłego powietrza. Oznacza to konieczność częstszych remontów pomieszczeń. Musimy również zastosować dodatkowe rozwiązanie do podgrzewania wody użytkowej.

Gaz płynny

Wybierając gaz płynny propan, możesz korzystać ze wszystkich zalet tego paliwa do ogrzewania domu. Gaz jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o wygodę i wydajność.

Koszty przyłącza i zbiornika są niskie, koszty ogrzewania racjonalne. Gaz płynny w odróżnieniu od oleju opałowego może zostać również wykorzystany w kuchni do gotowania. Właściciel domu, który ma już instalację na gaz płynny, nowoczesny kocioł i centralne ogrzewanie, w przypadku podłączenia do sieci gazu ziemnego nie musi zmieniać urządzeń. Zmiana paliwa z propanu na gaz ziemny wymaga tylko wymiany dysz w palniku kotła i regulacji urządzenia.

Sprawdź ofertę przydomowej instalacji zbiornika na gaz płynny w promocyjnej cenie.