Zbiornik na gaz płynny: własny czy dzierżawiony

W momencie, kiedy został wybrany gaz płynny jako źródło energii, trzeba podjąć decyzję o wydzierżawieniu lub zakupie zbiornika na gaz.

Najbardziej popularny zbiornik dla domu jednorodzinnego ma pojemność 2700 litrów. Zgromadzony w nim gaz propan wystarczy do ogrzewania domu i wody użytkowej przez kilka miesięcy, a nawet przez ponad rok. Dom jednorodzinny o wielkości 120–180 m2 zużywa średnio od 1500 do 3000 litrów propanu rocznie. Możesz wybrać zbiornik naziemny lub podziemny, w zależności od preferencji co do designu urządzenia i wielkości działki.

Zbiornik można kupić na własność. Koszt zakupu to 5–6 tysięcy zł, instalacja będzie kosztowała około 5 tysięcy zł (transport, płyta fundamentowa, wykonanie instalacji gazowej, robocizna). Musisz doliczyć jeszcze koszty projektu, zgód, odbioru technicznego. W sumie własny zbiornik to wydatek minimum 1011 tysięcy zł.

Oprócz jednorazowego kosztu zakupu zbiornika właściciel musi liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania zbiornika. Właściciel płaci ok. 150–300 zł za każdą czynność związaną z przeglądami technicznymi zbiornika, wykonywanymi przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), rewizje zewnętrzne zbiornika odbywają się co 2 lata, sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa co 6 lat, rewizje zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika co 5 i 10 lat.

Obowiązkiem właściciela jest przygotowanie zbiornika do tych czynności i przeglądów, w tym wykonanie bardzo kosztownej rewizji wewnętrznej. W praktyce oznacza to znaczne koszty, nierzadko sięgające 1000 zł i więcej.

Wadą posiadania własnego zbiornika jest więc konieczność wykonywania na własny koszt przeglądów i rewizji zbiornika. Musimy również pamiętać o terminach obowiązkowych przeglądów i rewizji, a także zadbać o serwis zbiornika między przeglądami.

Posiadając własny zbiornik, musisz szukać dostawcy gazu o odpowiedniej jakości i pamiętać o zamówieniach gazu na czas. Gaz o złej jakości może spowodować awarię kotła i brak zasilania. Dodatkowo musisz liczyć się z koniecznością jednorazowych dużych wydatków rzędu kilku tysięcy złotych na zakup gazu od dostawcy.

Inną dostępną opcją korzystania z gazu płynnego jest wydzierżawienie zbiornika od dostawcy gazu. Wtedy to dostawca gazu ponosi koszty zakupu zbiornika i jego utrzymania, a klient wnosi jedynie opłatę za jego użytkowanie. Wysokość opłaty jest zróżnicowana, ale może to być mniej niż 300 zł na rok. Dostawca gazu odpowiada za ciągłość i terminowość dostaw gazu, a także za jego jakość. Masz pewność, że instalacja będzie pracowała niezawodnie, jeśli wybierzesz sprawdzonego dostawcę.

W ramach promocji klient otrzymuje również rabat na wykonanie instalacji. W przypadku jego otrzymania klient zobowiązuje się do zakupu określonej ilości gazu w czasie trwania umowy pod rygorem zwrotu rabatu.

Właściciele domów często pytają na forach internetowych, czy dostawca nie będzie zawyżał cen gazu. Rynek gazu płynnego jest wysoce konkurencyjny. Gaz płynny konkuruje również z innymi nośnikami energii. Dostawcy gazu stosują rozważną politykę cenową i zapewniają wysoką jakość obsługi klienta.

Dostawcy gazu, dzierżawiący zbiorniki oferują również wiele udogodnień cenowych, w tym programy lojalnościowe oraz sezonowe promocje na gaz, a także różnorodne udogodnienia finansowe – płatność za gaz zużyty, rozłożenie płatności na raty.

Przykład oferty: Instalacja zbiornika kosztuje od 1 zł, płatność za kocioł jest rozłożona na 60 rat, dostawca gazu oferuje w ramach kompleksowej oferty wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Przez okres dzierżawy zbiornika dostawca dba o prawidłowe funkcjonowanie zbiornika, pokrywa też koszty obowiązkowych przeglądów z UDT, prób ciśnieniowych i wymian zaworu bezpieczeństwa. Dostawca gazu zapewnia 24-godzinny serwis awaryjny zbiornika.

Dzierżawa ma wiele zalet. Wygodny sposób rozliczania – co miesiąc właściciel domu płaci za faktyczne zużycie gazu, a więc nie musi jednorazowo wydawać kilku tysięcy złotych.

Klient nie musi również pamiętać o zamawianiu gazu. Dostawca monitoruje poziom napełnienia zbiornika i dba o to, aby klientowi nie zabrakło gazu.

Co dla kogo?Zakup zbiornika to duży koszt. Posiadanie własnego zbiornika wiąże się również z koniecznością samodzielnego monitorowania poziomu gazu, z poszukiwaniem dobrego dostawcy, z zamówieniami gazu, z odpowiedzialnością za prawidłowe funkcjonowanie i serwis zbiornika. Dodatkowo musimy zapłacić od razu za kupiony gaz. W zamian za to otrzymujemy tylko niezależność od jednego dostawcy gazu.

Dzierżawa zbiornika to wygodny i niekoniecznie dużo droższy sposób zapewnienia gazu dla domu bez martwienia się o serwis techniczny, jak również o zapas gazu i zamawianie go w odpowiednim czasie i jakości. Płatność za gaz może być rozłożona na wiele miesięcy.

Sprawdź porównanie użytkowania zbiornika własnego oraz dzierżawionego od dostawcy gazu.