Dostawca gazu do napędu pojazdów

Gaz płynny (LPG), jak również skroplony gaz ziemny (LNG) mogą być wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych. Wykorzystanie LPG i LNG w transporcie wpływa na:

  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych paliwa
  • redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Gaspol Energy oferuje:

  • wysoką jakość gazu
  • atrakcyjne ceny
  • terminowe dostawy na terenie całego kraju.