Butle gazowe dla firm

Gaz płynny w butlach jest znakomitym źródłem zasilania urządzeń grzewczych – ogrzewaczy gazowych, promienników czy nagrzewnic służących do ogrzewania lub dogrzewania zimą hal, warsztatów czy sklepów. Ze względu na szczególne parametry techniczne, do ogrzewania GASPOL rekomenduje stosowanie propanu.  Propan w przeciwieństwie do propan-butanu odparowuje w temperaturze do -40 °C, co pozwala na wykorzystanie zawartości butli w 100% nawet w ujemnych temperaturach.

W ofercie GASPOLU znaleźć można propan w butlach 10 kg i 30 kg.  Butle 10 kg są znakomitym źródłem zasilania do ogrzewaczy gazowych, natomiast wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na gaz jest większe, jak przy nagrzewnicach wymagających dużego przepływu gazu - stosować można butle z zawartością 30 kg propanu. Gdy ilość gazu zawarta w jednej butli jest niewystarczająca można tworzyć baterie złożone z 2-8 butli.

Będąc liderem rynku gazu płynnego w Polsce bierzemy odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji obejmującej cały kraj, jesteśmy w stanie zapewnić terminowe dostawy produktów do każdej lokalizacji a doświadczony zespół sprzedaży stanowi wsparcie techniczne dla naszych Klientów.

Nasze butle są napełniane, magazynowane i dystrybuowane w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2008 Zarządzanie jakością, BS OHSAS 18001:2007 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz unikalny w polskiej branży energetycznej: ISO 22301:2012 Zarządzanie ciągłością działania, co zostało potwierdzone uzyskanymi certyfikatami zgodności wydanymi przez British Standard Institute.

Wybierając GASPOL masz pewność, że korzystasz z produktu bezpiecznego i o najwyższej jakości.

Zapoznaj się z naszymi zasadami: Polityką Odpowiedzialności za produkt  i Polityką Bezpieczeństwa .

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub chcesz zamówić gaz, skontaktuj się z nami.