Oferta rozliczeń za gaz dla firmy

Oferujemy dogodne sposoby rozliczeń.

Telekomfort
 
Urządzenie telemetryczne monitoruje zapas gazu w zbiorniku. Informacje z tego pomiaru dostępne są dla Klienta online na Portalu Klienta. Dzięki temu zyskuje się dostęp do informacji o zapasie gazu, w każdym miejscu i czasie, bez konieczności sprawdzania poziomu na zbiorniku. 
 
W przypadku niskiego poziomu gazu GASPOL ENERGY kontaktuje się z Klientem z ofertą uzupełnienia zbiornika. 
 
Główne korzyści:
 
  • Monitoring zużycia i zapasu gazu przez Internet
  • Monitoring poziomu gazu w zbiorniku przez GASPOL ENERGY i zabezpieczenie ciągłości dostaw.
Telemetria
 
Telemetria to elektroniczny, bezobsługowy system kontroli zużycia gazu. Urządzenie telemetryczne zintegrowane z gazomierzem odczytuje zużycie gazu i automatycznie przekazuje dane do centrum telemetrycznego za pomocą wiadomości SMS. 
 
Na tej podstawie wystawiana jest faktura za zużyty gaz. 
 
Główne korzyści:
 
  • Płatność co miesiąc za zużyty gaz
  • Stała cena gazu na kolejne sezony grzewcze
  • Monitoring poziomu gazu w zbiorniku przez Gaspol i zabezpieczenie ciągłości dostaw.