Dostawca energii elektrycznej

Dostawca energii elektrycznej

Ofertę dostawy energii elektrycznej z gwarancją ceny kierujemy do Klientów, którzy chcą zabezpieczyć się przed zmianami cen energii elektrycznej. Proponowane przez nas rozwiązanie daje pewność i przewidywalność wydatków na energię elektryczną w ściśle określonym czasie.

W umowie na czas określony oferujemy sprzedaż energii elektrycznej według oferty z gwarancją ceny do końca 2018 roku. 

Korzyści z wyboru naszej oferty:

  • obniżenie rachunków za energię elektryczną,
  • możliwość rozliczenia za sprzedaż energii i usługi dystrybucyjne na jednej fakturze
  • funkcjonalny Portal Klienta oraz aplikacja mobilna z podglądem faktur, historią zużyć oraz wpłat,
  • możliwość skorzystania z e-faktury oraz z polecenia zapłaty,
  • zmiana sprzedawcy energii to bezpieczny i bezpłatny proces formalno – księgowy, przeprowadzony w całości przez Gaspol Energy na podstawie umowy zawartej z Klientami,
  • stawki za dystrybucję energii pozostają niezmienne, są zatwierdzone urzędowo w Taryfie OSD

OFERTA Z GWARANCJĄ CENY DO KOŃCA 2018 ROKU: 

Produkt

Cena za 1 kWh (netto)

Cena za 1 kWh (brutto) Zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%

Całodobowy (grupa taryfowa G11)

0,2481 zł

0,3052 zł

Dwustrefowy (grupa taryfowa G12) Godziny obowiązywania zgodnie z Taryfą OSD

0,3040 zł

0,1750 zł

0,3739 zł

0,2153 zł

Opłata handlowa

0 zł

Opłata handlowa w wysokości 0 zł dotyczy klientów, którzy otrzymują faktury elektroniczne (w przypadku korzystania z faktury papierowej, naliczana jest comiesięczna opłata handlowa pokrywająca koszty wysyłki korespondencyjnej  1 zł netto (1,23 zł brutto)).