Gaz płynny (LPG)

LPG pochodzi z dwóch źródeł: 60 proc. jest pozyskiwane podczas wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej, a pozostałe 40 proc. jest wytwarzane w procesie rafinacji ropy naftowej. LPG jest mieszaniną cząsteczek propanu i butanu zawierającą śladowe ilości innych związków chemicznych. Jest bezbarwny i bezwonny, dlatego dodaje się do niego środek nawaniający umożliwiający wykrycie nawet bardzo małego wycieku. LPG poddany stosunkowo niewielkiemu ciśnieniu lub schłodzeniu z postaci gazowej przekształca się w ciecz. Jako ciecz jest łatwy do transportowania i przechowywania. Po schłodzeniu lub pod ciśnieniem, LPG jest zazwyczaj przechowywany w pojemnikach wykonanych ze stali lub aluminium.

Na całym świecie setki milionów ludzi korzystają z gazu płynnego. W gospodarstwach domowych, do ogrzewania i gotowania, w działalności handlowej, przemyśle, transporcie, rolnictwie, energetyce i dla celów rekreacyjnych.

LPG jest jednym z najczystszych dostępnych paliw konwencjonalnych, które umożliwia również wysoce wydajne, zdecentralizowane wytwarzanie energii poprzez małe samodzielne generatory i jednostki micro-CHP. W przypadku tego rodzaju metod wytwarzania energii, ślad węglowy LPG jest niższy niż w przypadku zastosowania oleju napędowego i znacznie niższy niż przy zastosowaniu benzyny.

LPG jest źródłem czystej i uniwersalnej energii mającej setki zastosowań. Można go z łatwością przemieszczać, transportować, magazynować i stosować praktycznie w dowolnym miejscu na świecie, a jego zasoby są wystarczające, aby zaspokoić potrzeby odbiorców przez wiele dziesięcioleci.
 
Jako paliwo o niskiej emisji tlenków węgla i nieznacznej szkodliwości dla środowiska, LPG jest traktowany przez rządy państw na całym świecie jako energia, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Ślad węglowy LPG jest o 20 proc. niższy niż przy zastosowaniu oleju opałowego i 50% niższy niż przy zastosowaniu węgla.

LPG jest wysokoenergetycznym źródłem paliwa, o wyższej kaloryczności na jednostkę niż inne, powszechnie stosowane paliwa, w tym węgiel, gaz ziemny, olej napędowy, benzyna, oleje opałowe i alkohole otrzymywane z biomasy. Oznacza to, że LPG spala się w wyższej temperaturze, co jest zaletą przekładającą się na jego wyższą wydajność. Jako opłacalne źródło energii, LPG może być do pięciu razy bardziej wydajny niż paliwa tradycyjne, co w rezultacie zmniejsza straty energii i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów naszej planety.

Do pobrania

POBIERZ PLIK
biuro-prasowe-pr-gaz-plynny-lpg