Gaz ziemny z sieci

Gaz ziemny z sieci to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Zawartość składników gazu ziemnego jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak ponad 90 proc. gazu ziemnego zawsze stanowi metan. Gaz ziemny docierający do końcowego użytkownika różni się znacznie składem od gazu wydobywanego. Większość dostarczanego gazu to tzw. gaz wysokometanowy, ale przed wtłoczeniem do gazociągów jest oddzielony od innych frakcji węglowodorów i oczyszczony z zanieczyszczeń. Gaz ziemny jest bezwonny dlatego przed wprowadzeniem do sieci gazowej dodaje się do niego środek nawaniający w celu ułatwienia wykrycia jego obecności w powietrzu. Gaz ziemny jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii: emisja CO₂ ze spalania gazu jest do 30 proc. mniejsza niż w przypadku ropy naftowej i do 60 proc. mniejsza niż w przypadku węgla. Znacznie mniejsza jest także emisja innych substancji chemicznych, w tym rtęci, siarki oraz dwutlenku azotu.

Do pobrania

POBIERZ PLIK
biuro-prasowe-pr-gaz-ziemny-z-sieci