Skroplony gaz ziemny

Skroplony gaz ziemny (LNG) to gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia, tj. w temperaturze poniżej -162°C. W procesie skraplania objętość gazu redukuje się 630 razy, dzięki czemu gęstość energii skroplonego gazu ziemnego wzrasta. Skraplanie gazu ziemnego wiąże się z jego bardzo dokładnym oczyszczeniem m.in. z dwutlenku węgla, azotu, propanu-butanu i helu. Jest to bardzo czyste paliwo o liczbie oktanowej 130. LNG ze względu na niską temperaturę wymaga zbiornika kriogenicznego. LNG jest dostarczany cysterną, a następnie w procesie regazyfikacji jest zamieniany z postaci ciekłej na gazową. W postaci gazowej jest wykorzystywany do tych samych celów co gaz ziemny i posiada te same cechy co gaz ziemny wysokiej jakości.

Do pobrania

POBIERZ PLIK
biuro-prasowe-pr-skroplony-gaz-ziemny-lng