Budowa terminala LPG GASPOLU w Sędziszowie na półmetku

Inwestor zakończył już główny etap prac ziemnych, w trakcie których dokonano niwelacji do poziomów wymaganych dla umiejscowienia poszczególnych obiektów terminala i rozlewni. Postawiono ściany oporowe i leżnie piaskowe, na nich zaś znalazły się już wszystkie zbiorniki do magazynowania gazu. Kontynuacja prac wykończeniowych i odbiorowych jest planowana na marzec/kwiecień 2018 r. Na ukończeniu są roboty związane z instalacjami podziemnymi (woda ppoż., woda pitna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci cieplne, zbiornik retencyjny, instalacje podczyszczania wód opadowych i biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych). 

Inwestycja jest realizowana nieopodal przejazdu kolejowego w Pawłowicach, dzięki czemu uzyska połączenie z Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS) i dostęp do zaopatrzenia w gaz płynny pochodzący z Rosji i Kazachstanu. – Od początku 2018 roku trwają prace przy budowie bocznicy kolejowej. Niebawem rozpocznie się wykonywanie torów dojazdowych na zamkniętym terenie LHS. Zakończenie robót kolejowych nastąpi w lipcu tego roku. – mówi Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy GASPOL SA. 

GASPOL wmurował kamień węgielny pod inwestycję 20 września 2017 r. – Wszystkie działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rozruch instalacji jest planowany na wrzesień-październik 2018 r., uzyskanie zgód na użytkowanie powinno nastąpić w czwartym kwartale 2018 r. – dodaje Rostkowska. Na miejscu będzie się odbywać przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego oraz napełnianie i dystrybucja butli LPG, co pozwoli zabezpieczyć dostawy gazu płynnego na południu Polski. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 50 mln zł., a docelowo zatrudnienie w terminalu znajdzie ok. 100 osób. Jak zapewnia GASPOL, budowany terminal będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa i zostanie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. 

Terminal w Sędziszowie będzie kolejnym obiektem GASPOLU służącym do sprowadzania LPG. Firma dysponuje już terminalem kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowywany jest gaz z kierunków wschodnich oraz terminalem morskim w Gdańsku, do którego sprowadzany jest surowiec z rejonu Morza Północnego (Norwegia, Szkocja) oraz z Rosji.

 

Do pobrania

POBIERZ PLIK
terminal-lpg-w-sedziszowie
POBIERZ PLIK
budowa-terminala-lpg-w-sedziszowie