Biuro prasowe GASPOL SA

Kategorie

Kontakt do rzecznika prasowego

rzecznik prasowy

Maciej Chyż

Kierownik Marketingu i Komunikacji Rzecznik prasowy

+48 797 145 464

maciej.chyz@gaspol.pl

Materiały dla mediów

Logo GASPOL (wersja podstawowa)
Logo poziome GASPOL (wersja pomocnicza) - JPG
Logo poziome GASPOL (wersja pomocnicza) - PNG

Sylwester Śmigiel

Prezes GASPOLU

Od 1994 roku związany z branżą gazu płynnego. W latach 1994 - 1996 pracował dla spółki energetycznej SHV w Utrechcie.

W tym czasie był zaangażowany w projekty biznesowe branży gazowej w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Od 1996 roku związany z firmą GASPOL. W 1997 roku został jej wiceprezesem, a w 2000 roku objął funkcję prezesa. Od 2000 roku jest członkiem Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). W latach 2005 - 2011, przez dwie kadencje był przewodniczącym tej organizacji. W latach 2011 - 2014 był członkiem zarządu Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL) w Brukseli.

Jest przewodniczącym stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), podejmującego inicjatywy o zasięgu paneuropejskim na rzecz dostępu i rozwoju czystych i efektywnych źródeł energii dla mieszkańców obszarów wiejskich i niskozurbanizowanych.