Circle K

Ul. Al. Jana Rodowicza "Anody" 6
02-786, Warszawa