Punkt wymiany butli

Jazowsko 421
33-389, Jazowsko