Punkt wymiany butli

Poprzeczna 52
44-290, Jejkowice