Punkt wymiany butli

Lubonia 53
64-120, Krzemieniewo