$Alt.getData()

Gaz ziemny dla firm

Informacja o zaprzestaniu świadczenia usługi dostawy gazu ziemnego przez GASPOL SA

Zarząd GASPOL SA podjął decyzję o zaprzestaniu działalności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego. Istniejący klienci gazu ziemnego będą obsługiwani przez GASPOL SA do momentu wygaśnięcia zawartych z nimi umów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta: 
Tel.: 606 800 400
Email: dok@gaspol.pl

 

Ważne dokumenty

Cennik dla gazu wysokometanowego - obowiązujący od 1 lipca 2018

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta: 
Tel.: 606 800 400
Email: dok@gaspol.pl