$Alt.getData()

Gaz ziemny dla firm

Gaz ziemny dla firm

Wraz z uwolnieniem rynku gazu w Polsce rozszerzamy swoją działalność o sprzedaż gazu ziemnego dla biznesu. Gaz ziemny dla firm to gaz wysokometanowy (wysokokaloryczny), co oznacza, że zawartość metanu wynosi ok. 98%, a nominalne ciepło spalania ok. 38,5 MJ/m​3. Jest bezwonny, lżejszy od powietrza, jego mieszanka z powietrzem w granicach 5 -15% jest palna. Gaz ziemny dla firm dostarczamy w oparciu o sieci dwóch największych operatorów sieci gazowych w Polsce: OGP Gaz-System SA oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Gaz ziemny dla biznesu doskonale sprawdza się m. in. w ogrzewaniu hal produkcyjnych i magazynowych, centrów handlowych, hoteli. Służy również do celów technologicznych w m. in. przemyśle spożywczym, budowlanym.

Ofertę sprzedaży gazu ziemnego dla firm dopasowujemy do potrzeb Klienta, optymalizując ją pod kątem ceny, terminów płatności, rozliczeń. Dla nas Klient jest najważniejszym partnerem, a nie po prostu odbiorcą gazu.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę gazu ziemnego

Korzyści z wyboru GASPOLU na swojego sprzedawcę gazu ziemnego:

 • Możliwość ustalenia indywidualnych warunków handlowych
 • Konkurencyjne ceny gazu
 • Wysoka jakość obsługi – indywidualne podejście i dedykowany opiekun, który dopełni wszelkich formalności związanych z dostawą gazu ziemnego do Państwa i w Państwa imieniu, Opiekun Klienta jest także do Państwa dyspozycji w trakcie trwania umowy
 • Doradztwo energetyczne i techniczne oparte na wieloletnim doświadczeniu
 • Możliwość wyboru formy otrzymywanych faktur (FV elektroniczna lub tradycyjna)
 • Dostęp do Portalu Klienta – dedykowanej platformy internetowej z historią rozliczeń, szczegółami zamówień i ofertami specjalnymi.

Taryfa / cennik

Cennik

W dniu 1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne w zakresie dotyczącym tzw. detaryfikacji na rynku gazu (art. 62b), czyli zwolnienia GASPOL S.A. z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dla firm, które pobierają gaz w każdym swoim punkcie poboru w ilości mniejszej niż 278 GWh rocznie. W związku z powyższym z dniem 1 października 2017 r. dla wskazanych powyżej klientów komercyjnych obecnie obowiązująca „Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 4 GASPOL S.A.” zostaje zastąpiona przez „Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego”.

Taryfa

Taryfa dotyczy tych Klientów, którzy nie korzystają z żadnej oferty. Zachęcamy do zapoznania się ze stawkami taryfowymi i standardowymi zasadami rozliczeń stosowanymi przez GASPOL.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo energetyczne działające na rynku gazu ziemnego w segmencie klientów detalicznych musi posiadać taryfę. Taryfa zawiera zbiór maksymalnych cen i stawek opłat za gaz stosowanych w rozliczeniach z klientami, a także zasady rozliczeń. Taryfa każdego przedsiębiorstwa musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w ten sposób akceptuje wysokość cen i stawek opłat oraz zasady rozliczeń w niej zawarte. Tylko pod takim warunkiem Taryfa może wejść w życie.

1. W dniu 23 stycznia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 4 GASPOL S.A." Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 6 (988) z dnia 24 stycznia 2017 r.
Taryfa nr 4 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
Treść Taryfy nr 4 do pobrania znajduje się Zmiana nr 1 Taryfy nr 4 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.
Treść Zmiany nr 1 Taryfy nr 4 do pobrania znajduje się tutaj.

Klient GASPOL S.A. mający podpisaną umowę kompleksową, oprócz cen i stawek opłat z Taryfy GASPOL S.A., ponosi również koszty związane z usługą dystrybucyjną, świadczoną przez operatora sieci dystrybucyjnej - Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Taryfa operatora jest dostępna na jego stronie internetowej.

Znajdź ofertę gazu ziemnego dla Twojej firmy

Wybierz maksymalną moc urządzeń

20 - 500 kWh
ponad 50000 kWh
ponad 500000 kWh

$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta indeksowana

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Cena gazu ziemnego wyliczana według formuły indeksującej rocznie lub kwartalnie do ceny na Towarowej Giełdzie Energii
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta VIP

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Bezpośredni kontakt z zespołem wsparcia realizującym proces zmiany sprzedawcy oraz rozliczenia
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta Stała cena gazu

 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa

 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.
 • Gwarancja profesjonalnej realizacji audytu
 • Wsparcie w kontaktach z Urzędem Regulacji Energetyki
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta z audytem kosztu mediów

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Bezpłatny audyt kosztów mediów (energii elektrycznej i gazu ziemnego)
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta Biznes LUX

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
 
 

GAZ ZIEMNY DLA FIRM

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie doradcy
Długość procesu zmiany sprzedawcy jest zależna od okresu wypowiedzenia obecnie obowiązujących Państwa umów na dostarczanie gazu ziemnego. Jeśli jest to jednomiesięczny okres wypowiedzenia to cały proces zmiany sprzedawcy także trwa pełny miesiąc kalendarzowy od końca miesiąca.
Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego nie wpływa na opłaty za dystrybucyjne. Wysokość tych opłat wynika z taryfy operatora, a ta jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw w zakresie zatwierdzanych cen i stawek opłat oraz równego traktowania wszystkich odbiorców gazu ziemnego.
Tak, po zmianie sprzedawcy na Gaspol klient będzie otrzymywać jedną fakturę.
Tak, zmiana sprzedawcy na GASPOL jest zupełnie bezpłatna. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zmianą.
Nie, zarówno gazomierz jak i cała instalacja gazowa nie są wymieniane. Sieć gazowa doprowadzająca gaz do mieszkań, domów lub obiektów oraz gazomierze są w większości własnością operatora. Po zmianie sprzedawcy operator pozostaje ten sam. Czasami operator przy tej okazji wymienia gazomierz na nowy, ale nie jest to związane z żadnym dodatkowym kosztem dla odbiorcy.
Zmiana sprzedawcy to bezpieczny proces formalno-księgowy. Nie ma możliwości, by Klient został pozbawiony dostaw w związku z procesm zmiany sprzedawcy.
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane zostały do prowadzenia rozliczeń z klientami w jednostkach energii. Dlatego od tego dnia Gaspol i Operator prowadzą rozliczenia w kWh.
Gaspol w momencie przygotowywania oferty nie posiada informacji, czy Klient jest płatnikiem akcyzy. Właściwa stawka akcyzy jest doliczana lub nie do ceny gazu zgodnie z deklaracją klienta zawartą w umowie i w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Każda grupa taryfowa z indeksem "ok" czyli odczytem klienta oznacza, że Klient sam podaje stan gazomierza raz w miesiącu i na podstawie tej informacji wystawiana jest dla niego faktura rozliczeniowa. Jest to bardzo wygodna forma, ponieważ pozwala na stałe kontrolowanie wielkości zużycia gazu i regularne otrzymywanie rozliczeń za gaz. 
Odczytami gazomierzy zajmuje się operator, czyli właściciel sieci dystrybucyjnej. Dane odczytowe przesyłane są przez operatora do odpowiednich dostawców gazu. Po zmianie sprzedawcy Państwa gazomierz będzie odczytywany przez tego samego inkasenta.
Tak, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, proces zmiany sprzedawcy gazu zostanie przeprowadzony przez Gaspol w jego imieniu. Pełnomocnictwo jest podpisywane razem z umową. O zmianie klient zostanie poinformowany listownie bądź mailowo.
Klientem Gaspolu w zakresie gazu ziemnego można zostać, gdy:
 • budowa przyłącza gazowego doprowadzającego gaz do domu/budynku jest zakończona i została opłacona,
 • instalacja gazowa wewnątrz domu/budynku jest gotowa,
 • próba szczelności instalacji gazowej i przeglądy instalacji kominowej oraz wentylacyjnej zostały wykonane,
 • złożone zostało „Zgłoszenie gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym.
Jeśli powyższe kryteria są spełnione klient może podpisać z Gaspol umowę kompleksową na dostarczanie paliwa gazowego. Wszystkimi formalnościami zajmuje się Gaspol na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Operator umawia się z klientem na montaż gazomierza oraz dokonuje uruchomienia dostaw gazu.
 
 
 
 

Znajdź swojego doradcę

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

Zostaw wiadomość / Zadaj pytanie

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

* TWOJA WIADOMOŚĆ

* PREFEROWANA FORMA ODPOWIEDZI