zbiornik na gaz płynny LPG

LPG / LNG

Wszystko o LNG

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny w postaci ciekłej. To obecnie jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii z uwagi na możliwość dostarczenia gazu ziemnego Klientom, nieposiadającym dostępu do sieci przesyłowej.

Gaz LNG (gaz ziemny skroplony) jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego.

Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego środowisku źródła energii dla Twojego biznesu. Skroplony gaz ziemny LNG może zostać użyty do wielu celów, jednakże najbardziej popularnym jest używanie go do celów grzewczych, produkcji pary technologicznej, procesów suszenia oraz wypalania.

Gaz LNG jest również najczystszym paliwem kopalnym dla statków oraz ciężarówek i ekonomicznie korzystną alternatywą dla diesla.

Nasi eksperci mogą przeanalizować Twoje zapotrzebowanie na energię oraz dostarczyć kompletne rozwiązanie zawierające zarówno instalację regazyfikacji LNG jak i dostawy skroplonego gazu ziemnego dla Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak możesz przełączyć się na gaz LNG.

 

Przewagi LNG nad innymi paliwami

Niska cena

Produkcja i transport LNG są dużo prostsze i mniej energochłonne w porównaniu do innych paliw kopalnych.

Od 2005 r. produkcja  LNG wzrosła ze 150 mln ton do ponad 300 mln ton, wytwarzając nadwyżkę na rynku. To w połączeniu z odkryciem tanich metod wydobywania gazu niekonwencjonalnego i ograniczonym użyciem gazu ziemnego jako materiału wsadowego, oznacza że ceny gazu ziemnego i LNG będą dużo korzystniejsze dla nabywców niż ceny produktów ropopochodnych. Zdaniem specjalistów z branży będzie to stały trend, zwłaszcza dzięki takim producentom jak USA, Chiny czy Australia, równoważącym popyt ze strony Azji.

W przypadku produktów ropopochodnych zwiększy się także obciążenie podatkami, np. za emisję dwutlenku węgla, wynikającymi z niedostosowania się do unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego na rok 2020. Zmusi to wiele firm do ponownego przemyślenia swoich wyborów energetycznych i rezygnacji z produktów ropopochodnych. Będzie to także powiązane z oszczędnościami: gaz zapewnia wyższą wydajność (o 3-5%) w porównaniu z produktami ropopochodnymi.

Ochrona środowiska

Gaz LNG jest bezwonny, nietoksyczny i nie powoduje korozji. W kontakcie ze środowiskiem (nawet w razie wycieku większych ilości) LNG szybko paruje, nie pozostawiając śladu w wodzie czy glebie.

Z uwagi na to, że gaz ziemny składa się głównie z metanu, podstawowymi produktami spalania gazu ziemnego są dwutlenek węgla oraz para wodna, czyli te same składniki, które wydalamy podczas oddychania. Zarówno węgiel jak i ropa składają się z dużo bardziej złożonych cząsteczek, cechujących się większym udziałem węgla oraz wyższą zawartością azotu i siarki. Oznacza to, że podczas spalania węgiel i ropa uwalniają wyższy poziom szkodliwych emisji, w tym emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu czy dwutlenku siarki. Węgiel i oleje napędowe uwalniają też do środowiska cząsteczki popiołu – nie ulegają one spaleniu, przedostając się do atmosfery, przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Tymczasem podczas spalania gazu ziemnego pojawiają się znikome ilości dwutlenku siarki i tlenków azotu, wolne od popiołu czy innych cząstek stałych, a także dużo mniejsze ilości dwutlenku węgla, tlenku węgla i innych reaktywnych węglowodorów.

Gaz ziemny jako najczystsze ze wszystkich paliw kopalnych ma wiele zastosowań, a jego użytkowanie sprzyja ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Spalanie gazu ziemnego w zastępstwie innych paliw kopalnych oznacza mniej szkodliwych zanieczyszczeń, co pozwala zredukować poziom ich emisji.

Duże zapasy

Ogólnoświatowe zapasy gazu ziemnego są znacząco większe niż zapasy dostępnych złóż ropy naftowej (dostęp do gazu łupkowego oznacza dodatkowy wzrost o 40% światowych rezerw gazu, które według szacunków mają nam wystarczyć na najbliższe 130 lat). Oznacza to uniezależnienie się od światowych producentów ropy.

Łatwy transport

LNG transportuje się równie łatwo co LPG czy olej opałowy, bo nie wymaga to pośrednictwa podziemnej sieci gazociągowej. W związku z tym stanowi interesującą alternatywę dla firm usytuowanych na obszarach pozbawionych dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego, które dotychczas musiały korzystać z innych paliw. Zapasy LNG łatwo uzupełnić, korzystając z transportu samochodowego, kolejowego czy wodnego.

LNG dla przemysłu

Gaz jest używany w przemyśle jako paliwo zarówno napędowe jak i opałowe. Podczas gdy system sieci przesyłowych gazu ziemnego to najpowszechniejsza forma jego dystrybucji, LNG oferuje możliwości przedsiębiorstwom ulokowanym z dala od takiej sieci.  Ponadto w przypadku podmiotów korzystających z sieci, LNG zapewnia elastyczność działania w razie dodatkowego lub zwiększonego sezonowo zapotrzebowania na gaz.

Gaz ziemny to najczystsze paliwo kopalne, dające przedsiębiorstwom nieposiadającym dostępu do sieci przesyłowej możliwość rezygnacji z produktów ropopochodnych, co pozwala ograniczyć w znacznym stopniu ślad węglowy. W formie ciekłej gaz ziemny można dostarczyć w dowolne miejsce, a następnie regazyfikować w razie potrzeby. Zapewnia to elastyczność i efektywność używania gazu ziemnego bez dodatkowych inwestycji w budowę przyłącza do sieci przesyłowej. Przechodząc z olejów opałowych lub paliw ciężkich na gaz ziemny osiąga się ponad trzydziestoprocentową redukcję emisji dwutlenku węgla (Źródło: Atlantic Consulting).

Jak przejść na LNG?

LNG dla przemysłu

Przejście na LNG to nieskomplikowany proces.  Na początku przeprowadzamy szczegółową analizę Twojej działalności, by oszacować Twoje potrzeby, jeśli chodzi o energię i szczytowe zapotrzebowanie. Następnie analiza ta przybiera formę specyfikacji dla instalacji LNG dołączonej do pakietu rozwiązań, który obejmuje też dostarczanie LNG na teren Twojego zakładu. W chwili podjęcia decyzji instalacja jest zamawiana, budowana i przekazywana do eksploatacji zgodnie z powyższą specyfikacją.

Proces ten trwa około 3 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Po zakończeniu budowy instalacji konwersja Twoich urządzeń na LNG jest zakończona. W tym momencie dbamy już tylko o ciągłość usług, czyli regularność dostaw oraz serwis sprzętu.

LNG jako paliwo do transportu

Przejście na napęd LNG wygląda podobnie. Wymaga zaprojektowania i zbudowania instalacji do przechowywania i dystrybucji paliwa LNG. Zostanie ona wykonana „pod klucz", włączając w to zarządzanie dostawami oraz serwis i konserwację sprzętu.

Instalacja na LNG

Sama procedura przejścia na LNG jest bardzo prosta.

1. Analiza miejsca

Nasz zespół złożony z inżynierów dokona oględzin Twojego terenu i sprawdzi, gdzie najlepiej ulokować instalację LNG. Nasi inżynierowie przygotują dostosowany do warunków projekt instalacji i szczegółową specyfikację obejmującą rozmieszczenie urządzeń oraz listę wymagań w stosunku do instalacji elektrycznych i mechanicznych dla lokalizacji.

2. Prace inżynieryjne

Prace przygotowawcze przed dostarczeniem podzespołów instalacji satelickiej LNG odbędą się pod ścisłym nadzorem eksperckim GASPOL.

3. Dostarczenie zbiornika i jego instalacja

Zbiornik magazynowy LNG oraz pozostały sprzęt są dostarczane na Twój teren i rozładowywane. Następnie zespół pod nadzorem GASPOL dokonuje złożenia instalacji satelickiej LNG wraz z niezbędnym wyposażeniem.

4. Instalacja paneli bezpieczeństwa

Po zamontowaniu zbiornika ustawiane są parametry paneli ostrzegawczych bezpieczeństwa, by zagwarantować efektywność i bezpieczeństwo działania instalacji. Następnie zespół ds. technicznych GASPOL przeprowadza szkolenie dla personelu dotyczące teorii i praktyki działania instalacji.

5. System LNG gotowy do użytku

Po oddaniu instalacji do użytku GASPOL może zapewnić Ci przeglądy techniczne, a także usługi konserwacyjne.

Transport LNG

Dostawy LNG dla Klientów GASPOL odbywają się za pomocą autocystern. Źródłami zaopatrzenia są terminale znajdujące się zarówno w Polsce, jak w Europie Zachodniej i Wschodniej. Dzięki ciągłemu rozwojowi źródeł zaopatrzenia GASPOL zapewnia dostęp do LNG w sposób najbardziej efektywny kosztowo i logistycznie.

Bunkrowanie statków LNG

LNG to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli statków, pragnących maksymalnie ograniczyć emisje zanieczyszczeń. Jest to szczególnie istotne w obliczu wprowadzenia nowej strefy (S)ECA na Morzu Bałtyckim, ograniczającej maksymalny poziom tlenków siarki w paliwie żeglugowym i emisji pyłów do 0,1% m/m od 2015 r.

Bunkrowanie statków LNG

GASPOL ma wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonywania tankowania statków bezpośrednio z ciężarówki za pomocą naszych cystern. Dojedziemy gdziekolwiek zacumowany jest Twój statek i dostarczymy niezbędną ilość LNG bezpośrednio do zbiornika statku.

Dodatkowo oferujemy możliwość zainwestowania w dedykowaną stacjonarną instalację do bunkrowania, która pozwoli Ci cieszyć się szybkim i odpowiednim paliwem dla Twoich statków. Typowymi statkami, które używają LNG są promy pasażersko-samochodowe, holowniki i większe statki kontenerowe.

Bezpieczeństwo

Gaz ziemny transportuje się od dziesięcioleci. Dzięki nowym technologiom możliwy jest stały wzrost jego udziału w rynku paliw. 

Najważniejszym priorytetem branży LNG  jest bezpieczeństwo o czym świadczy jej godna pozazdroszczenia bezwypadkowość. LNG nie jest przechowywany pod ciśnieniem i nie jest wybuchowy. Pomimo wysokiej energetyczności energia LNG nie może być uwolniona wystarczająco szybko, by wywołać nadciśnienie grożące wybuchem. Opary LNG (metan) w zetknięciu z powietrzem nie grożą wybuchem na otwartej przestrzeni.

Dzięki dużemu doświadczeniu w operowaniu gazem GASPOL wypracował standard dla tzw. instalacji satelickich LNG w celu dostosowania się do najwyższych standardów europejskich, wyznaczając wysoki poziom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii: bezpieczeństwo, niska emisja metanu, ​łatwość użytkowania.

Znajdź ofertę LPG / LNG dla Twojej firmy

Wybierz maksymalną moc urządzeń

20 - 3000 kWh ponad 3001 kWh

gaz LPG w hodowli drobiu

Gaz LPG w hodowli drobiu

 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LNG dla branży HoReCa

Gaz LNG w branży HoReCa

 • zastosowanie do ogrzewania, w kuchni, przygotowywania CWU, w SPA
 • kompleksowy montaż instalacji
 • rabat na wykonanie instalacji
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla przemysłu

Gaz LPG w przemyśle

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania magazynów

Gaz LPG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
Gaz płynny LPG dla rolnictwa

Gaz LPG dla rolnictwa

 • niskie koszty inwestycji
 • LPG 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania magazynów

Gaz LNG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla przetwórstwa rolno-spożywczego

Gaz LPG w przetwórstwie rolno-spożywczym

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • niskie koszty inwestycji
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LPG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny lpg dla przemysłu

Gaz LPG w przemyśle

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych

 • wykonanie prac projektowych

 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych gazem płynnym

 • wykonanie instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla powierzchni usługowo-magazynowych

Gaz LPG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LNG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LNG dla przemysłu

Gaz LNG w przemyśle

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz LNG w przetwórstwie rolno-spożywczym

Gaz LNG w przetwórstwie rolno spożywczym

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG w branży HoReCa

Gaz LPG w branży HoReCa

 • zastosowanie do ogrzewania, w kuchni, przygotowywania CWU, w SPA 
 • kompleksowy montaż instalacji
 • rabat na wykonanie instalacji
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla rolnictwa

Gaz LPG dla rolnictwa

 • niskie koszty inwestycji
 • LPG 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG w przetwórstwie rolnym i spożywczym

Gaz LPG w przetwórstwie rolno-spożywczym

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • niskie koszty inwestycji
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LPG w branży HoReCa

Gaz LPG w branży HoReCa

 • projekt i wykonanie instalacji za 1 zł netto
 • gwarancja stałej ceny gazu na 1,5 roku
 • promocyjna cena dzierżawy zbiornika
 • uniwersalne zastosowanie gazu do ogrzewania, gotowania, cwu
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LPG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania hodowli drobiu

Gaz LPG w hodowli drobiu

 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do suszarni zboża

Gaz LPG do suszarni zboża

 • szybkie wykonanie instalacji do suszarni przewoźnej
 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
Gaz płynny LPG dla suszarni zboża

Gaz LPG do suszarni zboża

 • szybkie wykonanie instalacji do suszarni przewoźnej
 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
 
 

Unowocześnianie się gospodarstw rolnych sprzyja poszerzaniu oferty maszyn i urządzeń do suszenia płodów rolnych. GASPOL dostarcza gaz do stacjonarnych i mobilnych suszarni zboża. Klienci zyskują: 

 • nieograniczoną dostępność  do gazu
 • niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do oleju opałowego
 • niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do oleju opałowego
 • maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki zastosowaniu urządzeń o wysokiej sprawności
 • cichą pracę urządzeń, co pozwala na ich lokalizację bezpośrednio przy budynkach
 • bardzo dużą wydajność suszenia w krótkim czasie.

Stosowanie propanu technicznego ogranicza koszty i straty oraz umożliwia suszenie płodów rolnych na zewnątrz. 

Ponadto zapewniamy:

 • elastyczne podejście przy doborze instalacji zbiornikowej, w zależności od okresowej konsumpcji gazu
 • możliwość rozbudowy zarówno instalacji zasilającej, jak i suszarni w miarę wzrostu możliwości suszarniczych gospodarstwa
 • mobilność instalacji zbiornikowej wraz ze zmianą miejsca posadowienia suszarni.

Koszty energii cieplnej stanowią jeden z elementów ogólnych kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

GASPOL kładzie nacisk na ograniczanie strat energii i bardziej efektywne wykorzystanie energii cieplej dla celów hodowlano-produkcyjnych, jak np. hodowla drobiu czy trzody chlewnej. Specyficzny charakter obiektów hodowlanych wymaga ograniczenia ogrzewanej kubatury. Przy powierzchniach hodowlanych o dużej kubaturze wykorzystywane są nagrzewnice i promienniki gazowe.

Promienniki gazowe doskonale odnajdują zastosowanie w obiektach o dużej kubaturze i odpowiednio wysokiej wymianie powietrza, np. kurniki, indyczarnie, chlewnie, itp. Promienniki gazowe charakteryzują się m.in.:

 • punktowym ogrzewaniem, co eliminuje straty ciepła związane z ogrzewaniem całej kubatury obiektu,
 • niskim nakładem inwestycyjnym,
 • niezależnością zasilania każdego promiennika, co daje możliwość dokładania kolejnych składników instalacji bez przerw w ogrzewaniu,
 • brakiem pośrednich urządzeń grzewczych, co powoduje optymalne wykorzystanie energii,
 • łatwością montażu, ergonomicznością instalacji, nieobciążaniem konstrukcji budynku.

Nagrzewnice z otwartą komorą spalania najczęściej stosuje się przy produkcji brojlerów, w zależności od wielkości kurnika lub indyczarni. W bardzo krótkim czasie nagrzewają obiekt hodowlany do 36-38°C oraz doskonale współpracują z wentylacją w kurniku. Nagrzewnice charakteryzują się m.in.:

 • bardzo wysoką wydajnością zainstalowanych urządzeń grzewczych,
 • niską bezwładnością cieplną, co powoduje bardzo szybki wzrost temperatury,
 • łatwością oraz dowolnością w montażu,
 • brakiem konieczności stosowania kominów odprowadzających spaliny,
 • brakiem centralnej instalacji CO, wymienników lub innych pośrednich czynników grzewczych, co powoduje, że 100% energii zawartej w gazie płynnym jest przekazywane do pomieszczenia.

Gaz może być wykorzystywany również w innych gałęziach rolnictwa, takich jak np.:

 • hodowla bydła mlecznego – np. do podgrzewania wody
 • szklarnie
 • przetwórstwo.

Gaz płynny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym w:

1. Piekarnictwie i cukiernictwie

Jako doskonałe źródło energii do zasilania pieców piekarniczych służących do wypieku pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Ogrzewanie pieców piekarniczych gazem płynnym charakteryzuje się:

 • maksymalnym wykorzystaniem ciepła w procesie pieczenia, 
 • bardzo dużą wydajnością,
 • równomiernym pieczeniem całego wyrobu. 

2. Przemyśle mięsnym, masarniach i ubojniach 

Gaz płynny ma również szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym i przetwórczym. Podczas uboju gaz płynny stosowany jest do opalania tusz i do przygotowywania gorącej wody lub pary technologicznej (oparzelniki). Gaz płynny jest wykorzystywany do produkcji wędlin oraz do wędzenia w komorach wędzarniczych. Ponadto stosowany jest w kotłach warzelnych oraz do ogrzewania.

3. Produkcji wielu wyrobów spożywczych,

4. Zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego i wielu innych. 

Gaz płynny to idealne paliwo w hotelach i gastronomii. Gaz płynny propan jest wykorzystywany jako niezawodne źródło energii dla nowo budowanych obiektów gastronomicznych i hotelowych oraz już istniejących, które są remontowane lub adaptowane do nowych potrzeb. Gaz płynny zapewnia komfort użytkowania, bezobsługowość, a także oszczędność kosztów.

Gaz płynny jest wykorzystywany do:

 • przygotowywania posiłków – gotowanie na gazie jest tańsze, szybsze i wygodniejsze
 • podgrzewania wody – gaz płynny jest niezastąpionym źródłem energii w produkcji ciepłej wody; jego zastosowanie z wysokowydajnymi podgrzewaczami przepływowymi Rinnai daje nieograniczone możliwości w przygotowaniu ciepłej wody dokładnie w momencie, kiedy jest potrzebna
 • ogrzewania pomieszczeń.

Gaz płynny w procesach produkcyjnych stosowany jest najczęściej do zasilania urządzeń wytwarzających wysokie temperatury (cegielnie, fabryki ceramiki, lakiernie, itp.). 

W przemyśle papierniczym występuje zapotrzebowanie na duże ilości ciepła. W procesie produkcji papieru gaz płynny używany jest do grzejników, które mają usuwać wilgoć. Gaz płynny stosuje się również do suszenia powierzchni arkuszy papieru pokrywanych farbą i drukiem. W tej dziedzinie gaz płynny jest wykorzystywany do palników, które bezpośrednio suszą papier, do suszenia miazgi/papki papierowej i ogrzewania promiennikowego papieru.

Gaz płynny jest paliwem o niskiej zawartości siarki. Dlatego ma zastosowanie podczas produkcji kordów, do bezpośredniego suszenia tkanin, a także do produkcji tkanin opalanych. Jest także wykorzystywany w procesach kończących, w farbiarniach tkanin oraz przy dekatyzacji.

Gaz płynny jest z powodzeniem wykorzystywany w lakiernictwie do zasilania kabin lakierniczo-suszarniczych, a także promienników wykorzystywanych do suszenia nakładanych powłok.

Cięcie metali z wykorzystaniem gazu płynnego jest tańsze niż inne metody cięcia, zapewnia prostopadłe krawędzie cięcia oraz pozwala ciąć materiały o dużym zakresie grubości. Gaz płynny może być wykorzystywany do cięcia ręcznego, półautomatycznego i automatycznego

W wielu zakładach oprócz ilościowego zabezpieczenia dostawy gazu zachodzi potrzeba utrzymania poziomu wartości opałowej gazu. Dzięki wykorzystaniu gazu płynnego istnieje możliwość zwiększenia parametrów gazu ziemnego i utrzymania stałej wartości opałowej. Proces przeprowadzenia ubogiego kalorycznie gazu ziemnego w wysokokaloryczny gaz wzbogacony polega na odparowaniu gazu płynnego oraz doprowadzeniu go do nitki gazu ziemnego. 

Gaz płynny jest też paliwem do produkcji pary technologicznej, w tym do suszenia kruszyw i produkcji mas bitumicznych. Zastosowanie gazu płynnego powoduje wzrost wydajności wytwórni o ok. 20% w stosunku do olejów opałowych, przez co można produkować więcej w tym samym czasie lub produkować z bardziej wilgotnych kruszyw.

Oferta GASPOL łączy zdecydowane obniżenie kosztów eksploatacji systemów grzewczych z minimalizowaniem nakładów inwestycyjnych.

 
 
 
Zostaw wiadomość / Zadaj pytanie

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

* TWOJA WIADOMOŚĆ

* PREFEROWANA FORMA ODPOWIEDZI