zbiornik na gaz płynny LPG

LPG / LNG

Dlaczego warto wybrać LPG

Gaz płynny jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie nie dociera gaz ziemny lub jego jakość nie odpowiada wymaganiom technologicznym.

Gaz płynny jest uniwersalnym paliwem, które dzięki wysokiej i stabilnej wartości opałowej doskonale sprawdza się w:

 • ogrzewaniu pomieszczeń wielkokubaturowych
 • podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej
 • przygotowywaniu posiłków
 • produkcji ciepła i pary technologicznej
 • różnorodnych procesach technologicznych w rolnictwie i przemyśle.


Wartości opałowe paliw

Rodzaj paliwa
Wartość opałowa
Rodzaj paliwa
Wartość opałowa

Legenda:

- Rodzaj paliwa
- Wartość opałowa
węgiel kamienny
24 MJ/kg
koks
27 MJ/kg
olej opałowy
42 MJ/kg
gaz ziemny
34 MJ/m3
gaz płynny - propan
46 MJ/kg
energia elektryczna
3,6 MJ/kWhInstalacja zasilana gazem płynnym to same plusy:

 • niskie koszty inwestycji
 • bezobsługowa instalacja
 • brak wymienników - 100% energii z gazu przekazywana do zasilanego urządzenia
 • możliwość wykorzystania tej samej instalacji również do ogrzania innych budynków, podgrzania wody oraz doprowadzenia gazu do kuchni.
 
Zastosowanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG to nie tylko optymalizacja wydatków na energię - to także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
 
Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw w g/GJ
Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu paliw
 

* Dane na podstawie: LPG and Local Air Quality, Atlantic Consulting

Gaz ziemny i LPG to paliwa, które emitują zdecydowanie mniej szkodliwych substancji w stosunku do pozostałych nośników energii. Zastosowanie gazu m.in. eliminuje wydzielanie do atmosfery tzw. pyłów zawieszonych (PM 10 i PM 2,5).

Instalacja zbiornikowa LPG dla firm

Duża elastyczność transportowa i magazynowa sprawia, że GASPOL wykonuje instalacje gazowe o mocy od 100 kW do 25 MW zasilane z indywidualnie dobranego parku zbiornikowego zlokalizowanego w dowolnym wskazanym miejscu.​

Instalacje przemysłowe mogą być zasilane ze zbiorników:

 • naziemnych
 • podziemnych 
 • zakopcowanych

o pojemności:

 • 2700 l
 • 4850 l
 • 6700 l
 • lub większych (niestandardowych)

Działanie  instalacji:

 • gaz płynny jest magazynowany w zbiorniku/w zbiornikach pod ciśnieniem, zbiorniki napełnia się maksymalnie do 85% objętości
 • pobierając ciepło z otoczenia lub przy pomocy parownika gaz odparowuje i  przemieszcza się do urządzeń gazowych (w razie potrzeby ciśnienie gazu jest odpowiednio redukowane)
 • w przypadku rosnącego zapotrzebowania na gaz łatwo można zmodyfikować instalację (kolejny zbiornik gazu i/lub większe odparowanie gazu)

Przy instalacji o dużej mocy dodatkowo wykorzystywane są parowniki. Parowniki to urządzenia, które zwiększają moc instalacji i zastępują naturalną zdolność odparowywania gazu ze zbiorników. 

GASPOL stosuje parowniki zasilane ciepłą wodą lub energią elektryczną. Parowniki mogą współpracować z dowolnie dobranym pod względem wielkości parkiem zbiornikowym.

Płatności

Cena gazu
Oferujemy trzy warianty ustalania cen gazu: cena stała na rok, cena zmienna lub ustalana według formuły w oparciu o notowania cen gazu płynnego.

Innowacyjne rozwiązania zapewniające komfort i bezobsługowość:

Telekomfort

Urządzenie telemetryczne monitoruje zapas gazu w zbiorniku. Informacje z tego pomiaru dostępne są dla Klienta online na Portalu Klienta. Dzięki temu zyskuje się dostęp do informacji o zapasie gazu w każdym miejscu i czasie, bez konieczności sprawdzania poziomu na zbiorniku. 

W przypadku niskiego poziomu gazu GASPOL kontaktuje się z Klientem z ofertą uzupełnienia zbiornika. 

Główne korzyści:

 • monitoring zużycia i zapasu gazu przez Internet (Portal Klienta)
 • monitoring poziomu gazu w zbiorniku przez GASPOL i zabezpieczenie ciągłości dostaw

Telemetria

Telemetria to elektroniczny, bezobsługowy system kontroli zużycia gazu. Urządzenie telemetryczne zintegrowane z gazomierzem odczytuje zużycie gazu i automatycznie przekazuje dane do centrum telemetrycznego za pomocą wiadomości SMS. 

Na tej podstawie wystawiana jest faktura za zużyty gaz. 

Główne korzyści:

 • płatność co miesiąc za zużyty gaz
 • stała cena gazu na kolejne sezony grzewcze
 • monitoring poziomu gazu w zbiorniku przez GASPOL i zabezpieczenie ciągłości dostaw.

Gaz płynny vs inne paliwa

Gaz płynny jest doskonałą alternatywą dla wszystkich firm, które szukają oszczędności oraz bardziej ekologicznego rozwiązania.

LPG vs olej opałowy
Biorąc pod uwagę wydajność energetyczną gazu i oleju oraz wygodę użytkowania, gaz płynny jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, szczególnie opłacalnym dla wielu odbiorców, np. wytwórni mas bitumicznych, suszarni (piasku, kruszywa, kukurydzy), lakierni, jak również w innych procesach produkcyjnych.

 

Korzyści z przejścia z oleju opałowego na gaz płynny:

 • urządzenia nie potrzebują częstego serwisowania i regulacji palników, tak jak w przypadku zastosowania oleju opałowego
 • bezobsługowość instalacji
 • brak szkodliwych produktów ubocznych ze spalania gazu
 • niższe koszty użytkowania
 • wsparcie techniczne przy konwersji (wymiana palników)
 • bezpieczeństwo i bezawaryjność eksploatacji instalacji
 • ekologiczne paliwo o niskich wskaźnikach emisyjności.


Jeśli obecnie korzystasz z oleju opałowego sprawdź ile możesz zaoszczędzić zmieniając paliwo na gaz płynny. Nasz doradca wyliczy zwrot z inwestycji biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji oraz oszczędności na gazie płynnym.​


Porównanie cen gazu płynnego i oleju opałowego

 

Znajdź ofertę LPG / LNG dla Twojej firmy

Wybierz maksymalną moc urządzeń

20 - 3000 kWh ponad 3001 kWh

gaz LPG w hodowli drobiu

Gaz LPG w hodowli drobiu

 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LNG dla branży HoReCa

Gaz LNG w branży HoReCa

 • zastosowanie do ogrzewania, w kuchni, przygotowywania CWU, w SPA
 • kompleksowy montaż instalacji
 • rabat na wykonanie instalacji
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla przemysłu

Gaz LPG w przemyśle

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania magazynów

Gaz LPG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
Gaz płynny LPG dla rolnictwa

Gaz LPG dla rolnictwa

 • niskie koszty inwestycji
 • LPG 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania magazynów

Gaz LNG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla przetwórstwa rolno-spożywczego

Gaz LPG w przetwórstwie rolno-spożywczym

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • niskie koszty inwestycji
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LPG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny lpg dla przemysłu

Gaz LPG w przemyśle

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych

 • wykonanie prac projektowych

 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych gazem płynnym

 • wykonanie instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla powierzchni usługowo-magazynowych

Gaz LPG do ogrzewania powierzchni usługowo-magazynowych

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LNG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LNG dla przemysłu

Gaz LNG w przemyśle

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz LNG w przetwórstwie rolno-spożywczym

Gaz LNG w przetwórstwie rolno spożywczym

 • bezpłatny audyt energetyczny
 • kompleksowa instalacja (od projektu do dostawy)
 • wysoka i stabilna jakość paliwa
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG w branży HoReCa

Gaz LPG w branży HoReCa

 • zastosowanie do ogrzewania, w kuchni, przygotowywania CWU, w SPA 
 • kompleksowy montaż instalacji
 • rabat na wykonanie instalacji
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG dla rolnictwa

Gaz LPG dla rolnictwa

 • niskie koszty inwestycji
 • LPG 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG w przetwórstwie rolnym i spożywczym

Gaz LPG w przetwórstwie rolno-spożywczym

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • niskie koszty inwestycji
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
LPG w branży HoReCa

Gaz LPG w branży HoReCa

 • projekt i wykonanie instalacji za 1 zł netto
 • gwarancja stałej ceny gazu na 1,5 roku
 • promocyjna cena dzierżawy zbiornika
 • uniwersalne zastosowanie gazu do ogrzewania, gotowania, cwu
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania i technologii

Gaz LPG do ogrzewania i technologii

 • bezpłatny audyt potrzeb energetycznych
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • do 30% taniej od oleju opałowego
 • dedykowany opiekun Klienta
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do ogrzewania hodowli drobiu

Gaz LPG w hodowli drobiu

 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • pomoc w doborze urządzeń zasilanych LPG
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
gaz płynny LPG do suszarni zboża

Gaz LPG do suszarni zboża

 • szybkie wykonanie instalacji do suszarni przewoźnej
 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
Gaz płynny LPG dla suszarni zboża

Gaz LPG do suszarni zboża

 • szybkie wykonanie instalacji do suszarni przewoźnej
 • dostawy gazu wg indywidualnego harmonogramu
 • dedykowany opiekun Klienta
 • serwis awaryjny 24 ha na dobę
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
 
 

Unowocześnianie się gospodarstw rolnych sprzyja poszerzaniu oferty maszyn i urządzeń do suszenia płodów rolnych. GASPOL dostarcza gaz do stacjonarnych i mobilnych suszarni zboża. Klienci zyskują: 

 • nieograniczoną dostępność  do gazu
 • niższe koszty inwestycyjne w porównaniu do oleju opałowego
 • niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do oleju opałowego
 • maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki zastosowaniu urządzeń o wysokiej sprawności
 • cichą pracę urządzeń, co pozwala na ich lokalizację bezpośrednio przy budynkach
 • bardzo dużą wydajność suszenia w krótkim czasie.

Stosowanie propanu technicznego ogranicza koszty i straty oraz umożliwia suszenie płodów rolnych na zewnątrz. 

Ponadto zapewniamy:

 • elastyczne podejście przy doborze instalacji zbiornikowej, w zależności od okresowej konsumpcji gazu
 • możliwość rozbudowy zarówno instalacji zasilającej, jak i suszarni w miarę wzrostu możliwości suszarniczych gospodarstwa
 • mobilność instalacji zbiornikowej wraz ze zmianą miejsca posadowienia suszarni.

Koszty energii cieplnej stanowią jeden z elementów ogólnych kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

GASPOL kładzie nacisk na ograniczanie strat energii i bardziej efektywne wykorzystanie energii cieplej dla celów hodowlano-produkcyjnych, jak np. hodowla drobiu czy trzody chlewnej. Specyficzny charakter obiektów hodowlanych wymaga ograniczenia ogrzewanej kubatury. Przy powierzchniach hodowlanych o dużej kubaturze wykorzystywane są nagrzewnice i promienniki gazowe.

Promienniki gazowe doskonale odnajdują zastosowanie w obiektach o dużej kubaturze i odpowiednio wysokiej wymianie powietrza, np. kurniki, indyczarnie, chlewnie, itp. Promienniki gazowe charakteryzują się m.in.:

 • punktowym ogrzewaniem, co eliminuje straty ciepła związane z ogrzewaniem całej kubatury obiektu,
 • niskim nakładem inwestycyjnym,
 • niezależnością zasilania każdego promiennika, co daje możliwość dokładania kolejnych składników instalacji bez przerw w ogrzewaniu,
 • brakiem pośrednich urządzeń grzewczych, co powoduje optymalne wykorzystanie energii,
 • łatwością montażu, ergonomicznością instalacji, nieobciążaniem konstrukcji budynku.

Nagrzewnice z otwartą komorą spalania najczęściej stosuje się przy produkcji brojlerów, w zależności od wielkości kurnika lub indyczarni. W bardzo krótkim czasie nagrzewają obiekt hodowlany do 36-38°C oraz doskonale współpracują z wentylacją w kurniku. Nagrzewnice charakteryzują się m.in.:

 • bardzo wysoką wydajnością zainstalowanych urządzeń grzewczych,
 • niską bezwładnością cieplną, co powoduje bardzo szybki wzrost temperatury,
 • łatwością oraz dowolnością w montażu,
 • brakiem konieczności stosowania kominów odprowadzających spaliny,
 • brakiem centralnej instalacji CO, wymienników lub innych pośrednich czynników grzewczych, co powoduje, że 100% energii zawartej w gazie płynnym jest przekazywane do pomieszczenia.

Gaz może być wykorzystywany również w innych gałęziach rolnictwa, takich jak np.:

 • hodowla bydła mlecznego – np. do podgrzewania wody
 • szklarnie
 • przetwórstwo.

Gaz płynny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym w:

1. Piekarnictwie i cukiernictwie

Jako doskonałe źródło energii do zasilania pieców piekarniczych służących do wypieku pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Ogrzewanie pieców piekarniczych gazem płynnym charakteryzuje się:

 • maksymalnym wykorzystaniem ciepła w procesie pieczenia, 
 • bardzo dużą wydajnością,
 • równomiernym pieczeniem całego wyrobu. 

2. Przemyśle mięsnym, masarniach i ubojniach 

Gaz płynny ma również szerokie zastosowanie w przemyśle mięsnym i przetwórczym. Podczas uboju gaz płynny stosowany jest do opalania tusz i do przygotowywania gorącej wody lub pary technologicznej (oparzelniki). Gaz płynny jest wykorzystywany do produkcji wędlin oraz do wędzenia w komorach wędzarniczych. Ponadto stosowany jest w kotłach warzelnych oraz do ogrzewania.

3. Produkcji wielu wyrobów spożywczych,

4. Zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego i wielu innych. 

Gaz płynny to idealne paliwo w hotelach i gastronomii. Gaz płynny propan jest wykorzystywany jako niezawodne źródło energii dla nowo budowanych obiektów gastronomicznych i hotelowych oraz już istniejących, które są remontowane lub adaptowane do nowych potrzeb. Gaz płynny zapewnia komfort użytkowania, bezobsługowość, a także oszczędność kosztów.

Gaz płynny jest wykorzystywany do:

 • przygotowywania posiłków – gotowanie na gazie jest tańsze, szybsze i wygodniejsze
 • podgrzewania wody – gaz płynny jest niezastąpionym źródłem energii w produkcji ciepłej wody; jego zastosowanie z wysokowydajnymi podgrzewaczami przepływowymi Rinnai daje nieograniczone możliwości w przygotowaniu ciepłej wody dokładnie w momencie, kiedy jest potrzebna
 • ogrzewania pomieszczeń.

Gaz płynny w procesach produkcyjnych stosowany jest najczęściej do zasilania urządzeń wytwarzających wysokie temperatury (cegielnie, fabryki ceramiki, lakiernie, itp.). 

W przemyśle papierniczym występuje zapotrzebowanie na duże ilości ciepła. W procesie produkcji papieru gaz płynny używany jest do grzejników, które mają usuwać wilgoć. Gaz płynny stosuje się również do suszenia powierzchni arkuszy papieru pokrywanych farbą i drukiem. W tej dziedzinie gaz płynny jest wykorzystywany do palników, które bezpośrednio suszą papier, do suszenia miazgi/papki papierowej i ogrzewania promiennikowego papieru.

Gaz płynny jest paliwem o niskiej zawartości siarki. Dlatego ma zastosowanie podczas produkcji kordów, do bezpośredniego suszenia tkanin, a także do produkcji tkanin opalanych. Jest także wykorzystywany w procesach kończących, w farbiarniach tkanin oraz przy dekatyzacji.

Gaz płynny jest z powodzeniem wykorzystywany w lakiernictwie do zasilania kabin lakierniczo-suszarniczych, a także promienników wykorzystywanych do suszenia nakładanych powłok.

Cięcie metali z wykorzystaniem gazu płynnego jest tańsze niż inne metody cięcia, zapewnia prostopadłe krawędzie cięcia oraz pozwala ciąć materiały o dużym zakresie grubości. Gaz płynny może być wykorzystywany do cięcia ręcznego, półautomatycznego i automatycznego

W wielu zakładach oprócz ilościowego zabezpieczenia dostawy gazu zachodzi potrzeba utrzymania poziomu wartości opałowej gazu. Dzięki wykorzystaniu gazu płynnego istnieje możliwość zwiększenia parametrów gazu ziemnego i utrzymania stałej wartości opałowej. Proces przeprowadzenia ubogiego kalorycznie gazu ziemnego w wysokokaloryczny gaz wzbogacony polega na odparowaniu gazu płynnego oraz doprowadzeniu go do nitki gazu ziemnego. 

Gaz płynny jest też paliwem do produkcji pary technologicznej, w tym do suszenia kruszyw i produkcji mas bitumicznych. Zastosowanie gazu płynnego powoduje wzrost wydajności wytwórni o ok. 20% w stosunku do olejów opałowych, przez co można produkować więcej w tym samym czasie lub produkować z bardziej wilgotnych kruszyw.

Oferta GASPOL łączy zdecydowane obniżenie kosztów eksploatacji systemów grzewczych z minimalizowaniem nakładów inwestycyjnych.

 
 
 
Zostaw wiadomość / Zadaj pytanie

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

* TWOJA WIADOMOŚĆ

* PREFEROWANA FORMA ODPOWIEDZI