zbiornik na gaz płynny LPG

LPG / LNG

Dla kogo?

 

GASPOL zrewolucjonizował rynek lokalnych sieci gazowych zasilanych gazem płynnym. 

Pierwszą sieć gazową zbudowaliśmy w 2007 r., od tego czasu wykonaliśmy kilkaset takich inwestycji na terenie całej Polski.
Wykonujemy instalacje zbiornikowe zasilane gazem płynnym (LPG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG) dla nowych inwestycji oraz budynków modernizowanych

Nasze rozwiązanie jest skierowane do deweloperów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, gmin oraz samorządów lokalnych poszukujących wygodnego, bezobsługowego i efektywnego źródła ogrzewania dla inwestycji, które nie mają dostępu do gazu ziemnego:
• osiedli domów jednorodzinnych,
• osiedli z zabudową szeregową,
• osiedli z zabudową wielorodzinną.

Osiedle bloków wielorodzinnych zasilane gazem płynnym z parku zbiorników podziemnych.

Zasady współpracy i zakres prac

Wykonanie instalacji odbywa się na podstawie umowy podpisanej z inwestorem głównym, regulującej zasady realizacji inwestycji. Na początku współpracy określane jest zapotrzebowanie na gaz płynny oraz planowane rozmieszczenie sieci gazowej; na tej podstawie powstaje zestawienie kosztów i plan finansowania. Z każdym finalnym odbiorcą gazu GASPOL zawiera indywidualną umowę na dostawy gazu. Rozliczenia z odbiorcami następują za pomocą zdalnego odczytu, a rachunek jest wystawiany co miesiąc według rzeczywistego zużycia gazu.

W ramach realizacji inwestycji GASPOL zapewnia kompleksowe wykonanie instalacji sieciowej:
• projekt i uzgodnienie sieci gazowej wraz z przyłączami i wewnętrzną instalacją gazową, 
• uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej na budowę sieci gazowej,
• wykonanie zewnętrznej sieciowej instalacji gazowej, 
• prace ziemne liniowe i kubaturowe,
• wykonanie instalacji wewnątrz budynków wraz z kotłami gazowymi,
• dowóz i posadowienie zbiorników, w których będzie magazynowany gaz,
• wykonanie instalacji odprowadzania spalin, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody,
• odbiory końcowe oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sieci gazowej,
• dostawy gazu.

Główne zalety

 

Gwarancja bezpieczeństwa

GASPOL zapewnia 24-godzinny serwis instalacji. Jesteśmy partnerem godnym zaufania; najwyższą jakość produktów i usług potwierdzają certyfikaty ISO i BS OHSAS oraz unikalny w polskiej branży energetycznej ISO 22301.

Uniwersalne zastosowanie
Gaz płynny stosuje się w ogrzewaniu budynków, podgrzewaniu wody oraz do zasilania kuchenek gazowych. Sieci gazowe zasilane gazem płynnym mogą w przyszłości służyć do odbioru gazu ziemnego bez potrzeby jakiejkolwiek modernizacji.

Oszczędność miejsca i czystość
Zbiornik lub park zbiornikowy, w którym magazynuje się gaz, jest zlokalizowany poza budynkiem, dlatego nie trzeba przeznaczać dodatkowego pomieszczenia na kotłownię i magazyn paliwa. Sieć gazowa może być zasilana ze zbiorników naziemnych lub podziemnych (stosowane w przypadku małych działek). Podczas spalania gazu płynnego nie powstają szkodliwe substancje i nie ma efektu zadymienia w sezonie grzewczym.

Bezobsługowość i komfort użytkowania
Instalacja zbiornikowa na gaz płynny jest rozwiązaniem całkowicie bezobsługowym dzięki telemetrii – systemowi miesięcznych płatności za gaz płynny. W tym systemie każdy dom lub mieszkanie są rozliczane indywidualnie, według zdalnych wskazań gazomierza.
• Każdy klient otrzymuje fakturę za zużyty gaz i rozlicza się bezpośrednio z firmą GASPOL w cyklach miesięcznych.
• GASPOL zdalnie monitoruje poziom gazu w zbiorniku i dba o dostawy.
• Odbiorca może mieć zagwarantowaną stałą cenę gazu.

Korzyści finansowe
Nasze rozwiązanie daje możliwość inwestowania w lokalizacjach bez dostępu do sieci gazu ziemnego i w związku z tym pozyskiwania tańszych gruntów. Budowa sieci gazowej może być realizowana w etapach – zgodnie z potrzebami i harmonogramem inwestora. Organizacja i formalnoprawna realizacja inwestycji sieciowej pozostaje po stronie GASPOLU. Finalni odbiorcy gazu regulują płatności miesięcznie, dzięki czemu nie ma jednorazowego dużego wydatku na zakup paliwa.

Sieć gazowa zasilana LPG do osiedla domów wielorodzinnych

Dom wielorodzinny zasilany gazem płynnym LPG ze zbiornika naziemnego o pojemności 6700l