$Alt.getData()

Innowacje

Business Smart Energy

Business Smart Energy  - Klient kupuje od GASPOLU energię elektryczną i cieplną, która jest  produkowana  z gazu przez urządzenie mikrokogeneracyjne zainstalowane bezpośrednio u Klienta.
 
Najważniejsze korzyści umowy Business Smart Energy:

  • brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych – inwestycja leży po stronie GASPOLU,
  • niższe koszty energii elektrycznej i cieplnej w stosunku do dotychczasowych rozwiązań,
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • brak kosztów eksploatacyjnych (leżą one po stronie GASPOLU),
  • możliwość zagwarantowania sobie ceny  energii elektrycznej i cieplnej na rok.

Dla kogo:
Oferta Business Smart Energy jest skierowana do  Klientów posiadających stałe całoroczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.
 
Są one szczególnie atrakcyjne dla:

  • hoteli, basenów i ośrodków SPA,
  • obiektów użyteczności publicznej (szkoły i uczelnie, szpitale i hospicja),
  • zakładów produkcyjnych (przemysł mięsny, mleczarski, przetwórstwo owocowo-warzywne, hodowla zwierząt).

Case study rozlewni gazu w Pleszewie

W 2010 została wybudowana instalacja małej kogeneracji działająca w oparciu o spalanie gazu płynnego. Urządzenie wykorzystuje energię zawartą w paliwie aż do 96% i dzięki temu doszło do obniżenia emisji CO2 – jest to możliwe nawet do 50%. Dzięki urządzeniu obniżyliśmy rachunki za energię elektryczną nawet do 50%.

Urządzenie jest bardzo ciche – poziom hałasu wynosi zaledwie 49dB – podobnie jak lodówki. Inwestycja bez dodatkowych dotacji zwróci się w okresie poniżej 5 lat. W przypadku gazu ziemnego zwrot z inwestycji można osiągnąć nawet w krótszym okresie.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej jest prawie w całości zużywana na miejscu produkcji. Urządzenie optymalnie dobrane, pozwala na większą niezależność, obniżenie rachunków, obniżenie emisji CO2. Jest to rozwiązanie idealne dla hoteli i ośrodków SPA, szpitali, zakładów produkcyjnych oraz innych obiektów ze stałym zapotrzebowaniem na energię cieplną i elektryczną.

 

Pompy ciepła

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie doradcy
GASPOL rekomenduje wykonywanie odwiertów z pionowymi wymiennikami ciepła ze względu na ich lepszą pracę i wydajność. W przypadku zastosowania wymienników poziomych mogą wystąpić problemy w postaci zamarzania terenu, przez to możemy nie uzyskać odpowiednich parametrów pracy pompy. Wymienniki czerpią energię skumulowaną w gruncie. Praca pionowych nie jest zależna od warunków atmosferycznych – grunt na głębokości poniżej kilkunastu metrów ma stałą i wysoką temperaturę. Praca poziomych natomiast w dużym stopniu jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Grunt, w którym znajduje się wymiennik poziomy, nie powinien być przykryty np. kostką, znajdować się w miejscach zacienionych. Możliwość zagospodarowania działki w takim przypadku jest również ograniczona.
Wykonanie 1 m rury z wymiennikiem pionowym jest droższe, ale trzeba pamiętać, że rury z wymiennikiem poziomym potrzebujemy 2-3 razy więcej, aby uzyskać taką samą wydajność.
Długość odwiertów nie jest uzależniona od wielkości działki, a od zapotrzebowania budynku na ciepło. Dobór liczby odwiertów odbywa się w trzech prostych krokach:
- obliczenie zapotrzebowania cieplnego budynku, w którym będzie zainstalowana pompa ciepła,
- dobór pompy do zapotrzebowania cieplnego budynku,
- dobór odwiertów do pompy.
Długość odwiertu jest uzależniona od doboru pompy, a pompa od zapotrzebowania na ciepło budynku. Trudno jest ustalić minimalną wielkość działki, ponieważ długość wymiennika jest uzależniona od wielkości domu, np. dla domu o powierzchni około 140 m2 w tzw. nowym budownictwie zaproponujemy pompę około 8 kW – czyli łączna długość odwiertów to około 200 m.
GASPOL ze względu na jakość i poprawność działania swoich instalacji dla gruntowych pomp ciepła wykonuje odwiert pionowy. Jest to źródło, które można precyzyjnie i poprawnie dobrać do mocy pompy. Przy wymienniku pionowym zwiększamy prawdopodobieństwo, że wymiennik będzie się regenerował i pracował prawidłowo. Na dużych głębokościach temperatura w ziemi jest stała i bez problemów uzyskamy potrzebną moc. Możemy zagospodarować działkę w dowolny sposób, a przy wymienniku poziomym nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na dostęp do promieni słonecznych i ograniczenia przez miejsca zacienione. Na małych działkach praktycznie jedynym rozwiązaniem jest odwiert pionowy.
Dla każdej inwestycji należy przygotować indywidualną wycenę na podstawie obliczonego zapotrzebowania budynku na ciepło oraz wybranego urządzenia.
Gruntowa pompa ciepła – gwarancja na prace instalatorskie: 2 lata, na pompę: 5 lat lub 2 lata w zależności od producenta pompy.
Po odcięciu prądu pompa zachowa się jak każde inne urządzenie elektroniczne, RTV lub AGD. Pompa musi być podłączona do prądu wraz z bezpiecznikami, które właśnie w takich przypadkach jak nagłe wyłączenie prądu nie spowodują jej uszkodzenia. 
Nie można określić rodzaju działki, na jakiej najlepiej sprawdzają się GPC, można stwierdzić, że na każdej. Materiałem wyznaczającym najlepszą pracę GPC jest rodzaj gruntu, w którym będą wykonywane odwierty. W przypadku gdy na działce klienta większość gruntów to np. suchy żwir i z odwiertu uzyskuje się małą moc, wystarczy wykonać większą liczbę odwiertów i efekt będzie taki sam, jak dla mniejszej liczby odwiertów w lepszym terenie. 
Pompa ciepła to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące energię odnawialną z gruntu. Urządzenie nie produkuje dymu, popiołu ani żadnych substancji szkodliwych dla środowiska. Głównym motywem zakupu pomp jest obniżenie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.