odnawialne źródła energii dla klientów indywidualnych

Czym są gruntowe pompy ciepła?

Gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem przenoszącym energię cieplną z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze lub też innymi słowy poprzez medium pośredniczące odbiera ciepło z tzw. dolnego źródła następnie oddając je do źródła górnego. Dolnym źródłem dla pomp ciepła może być powietrze atmosferyczne, zbiornik bądź ciek wodny lub grunt. Za tzw. górne źródło ciepła przyjmuje się system odbiorczy w budynku tzn. centralne ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową.

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

 

Zasada działania gruntowych pomp ciepła

GASPOL w swojej ofercie szczególnie promuje pompy ciepła w wymiennikiem gruntowym w postaci kolektorów pionowych. Ilość odwiertów oraz długość każdego z nich jest uzależniona od warunków hydrogeologicznych na danym obszarze oraz od mocy potrzebnego urządzenia, niemniej jednak nie przekracza ona 100 m. Sondy pionowe utworzone z rur PE wypełnione są wodnym roztworem glikolu, który poruszając się w obiegu zamkniętym odbiera ciepło z gruntu. Następnie energia ta, w wyniku pracy sprężarki przekazywana jest przez wymienniki ciepła to systemu grzewczego budynku. Cały proces jest całkowicie bezobsługowy. Niewątpliwą zaletą dolnego źródła w postaci sond pionowych jest możliwość wykorzystania ich, jako źródła chłodu dla klimatyzacji w okresie letnim. Układ ten nazywamy chłodzeniem pasywnym.

Schemat ideowy instalacji gruntowej pompy ciepła został przedstawiony poniżej:


Schemat instalacji gruntowej pompy ciepła

 

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

Czym są powietrzne pompy ciepła?

Powietrzna (atmosferyczna) pompa ciepła jest urządzeniem przenoszącym energię cieplną z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze lub też innymi słowy poprzez medium pośredniczące odbiera ciepło z tzw. dolnego źródła następnie oddając je do źródła górnego. Dolnym źródłem dla pomp ciepła może być powietrze atmosferyczne. Za tzw. górne źródło ciepła przyjmuje się system odbiorczy w budynku tzn. centralne ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową.

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

Zasada działania powietrznych pomp ciepła

Powietrzna pompa ciepła (atmosferyczna) to urządzenie, które jako dolne źródło wykorzystuje dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne. Podobnie jak inne pompy ciepła, w domowej instalacji grzewczej może pełnić taką samą rolę, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, a więc służyć do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Pompę powietrzną można zastosować również do chłodzenia budynku w okresie letnim – pełnią wtedy rolę klimatyzatora. 

Powietrzne pompy ciepła można podzielić na dwie grupy, zasadniczo różniące się pod względem konstrukcyjnym.

Pompy typu monoblok to urządzenia kompaktowe, które w jednej obudowie zawierają wszystkie istotne komponenty: sprężarkę, skraplacz, parownik z wentylatorem, zawór rozprężny oraz pompę obiegową. Przeznaczone są do instalacji na zewnątrz budynku, łączy się je rurami przekazującymi czynnik grzewczy (woda lub roztwór glikolu) do modułu znajdującego się wewnątrz budynku, który przekazuje ciepło na instalację.

Pompy typu split to urządzenia, w których elementy składowe rozdzielone są pomiędzy dwie jednostki: zewnętrzną i wewnętrzną. W tej pierwszej znajdują się wentylator, parownik, sprężarka i zawór rozprężny. W drugiej – skraplacz i pompa obiegowa c.o. Moduł zewnętrzny łączy się rurami przekazującymi czynnik chłodniczy (freon) do modułu znajdującego się wewnątrz budynku, który przekazuje ciepło na instalację.

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

 

Zastosowanie pomp ciepła

Urządzenia pompy ciepła występują w 2 wariantach: w wersji ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej lub w wersji z możliwością podłączenia zewnętrznego zbiornika. Dzięki budowie urządzenia mamy ciągły dostęp do ciepłej wody użytkowej o temperaturze nawet do 65 °C, co jest wartością spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Technologia wykonania oraz funkcjonalność sterownika umożliwia nie tylko pracę pojedynczych jednostek, lecz także tworzenie układów kaskadowych dla obiektów o większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Dzięki temu gruntowe pompy ciepła są urządzeniami, które w sposób bardzo ekologiczny i oszczędny możemy zastosować do ogrzewania m. in.:

 • szkół lub przedszkoli
 • budynków mieszkalnych
 • zakładów przemysłowych
 • hal magazynowych
 • obiektów sakralnych.


Ogólnie przyjęta zasadą jest, że pompy ciepła bardzo dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie dla potrzeb grzewczych wystarczy niskotemperaturowe źródło ciepła. 
Dzięki podłączeniu pompy ciepła do sieci Internet producent ma możliwość monitorowania na bieżąco trybów pracy jednostki, przeprowadzania analizy wydajności oraz wprowadzania zmian w parametrach pracy, w celu optymalizacji efektywności oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. Po okresie regulacji gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem całkowicie bezobsługowym, a jedyną niezbędną ingerencją jest coroczny przegląd serwisowy.

Pompy ciepła oferowane przez GASPOL są polskim produktem wykonywanym przez firmę z 25 letnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Dzięki połączeniu wiedzy oraz podzespołów renomowanych firm takich jak Hitachi czy Copeland mamy pewność, że urządzenia, które Państwu dostarczamy spełni Państwa wszelkie oczekiwania.


Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

Korzyści płynące ze współpracy z GASPOLEM

Kompleksowa usługa GASPOL obejmuje wsparcie dedykowanego specjalisty w zakresie:

 • przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu
 • obliczenia obciążenia cieplnego
 • doboru odpowiednich rozwiązań oraz urządzeń 
 • wykonania projektu robót geologicznych
 • wykonania instalacji dolnego źródła w postaci kolektorów pionowych
 • montażu, regulacji i uruchomienia instalacji
 • wsparcia serwisowego w zakresie zmiany nastaw parametrów urządzenia, przeglądów technicznych lub usuwania awarii.

Decyzja o zakupie pompy ciepła umożliwia obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody nawet o 75 %, w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane kolektory pionowe pozwalają korzystać z niewyczerpanej i darmowej energii przez wiele lat. 

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym specjalistą - Inżynierem ds. Pomp ciepła i uzyskaj bezpłatną wycenę.
Piotr Witkowski
tel.: 501 450 561
e-mail: pwitkowski@gaspol.pl

Pompy ciepła

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie doradcy
GASPOL rekomenduje wykonywanie odwiertów z pionowymi wymiennikami ciepła ze względu na ich lepszą pracę i wydajność. W przypadku zastosowania wymienników poziomych mogą wystąpić problemy w postaci zamarzania terenu, przez to możemy nie uzyskać odpowiednich parametrów pracy pompy. Wymienniki czerpią energię skumulowaną w gruncie. Praca pionowych nie jest zależna od warunków atmosferycznych – grunt na głębokości poniżej kilkunastu metrów ma stałą i wysoką temperaturę. Praca poziomych natomiast w dużym stopniu jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Grunt, w którym znajduje się wymiennik poziomy, nie powinien być przykryty np. kostką, znajdować się w miejscach zacienionych. Możliwość zagospodarowania działki w takim przypadku jest również ograniczona.
Wykonanie 1 m rury z wymiennikiem pionowym jest droższe, ale trzeba pamiętać, że rury z wymiennikiem poziomym potrzebujemy 2-3 razy więcej, aby uzyskać taką samą wydajność.
Długość odwiertów nie jest uzależniona od wielkości działki, a od zapotrzebowania budynku na ciepło. Dobór liczby odwiertów odbywa się w trzech prostych krokach:
- obliczenie zapotrzebowania cieplnego budynku, w którym będzie zainstalowana pompa ciepła,
- dobór pompy do zapotrzebowania cieplnego budynku,
- dobór odwiertów do pompy.
Długość odwiertu jest uzależniona od doboru pompy, a pompa od zapotrzebowania na ciepło budynku. Trudno jest ustalić minimalną wielkość działki, ponieważ długość wymiennika jest uzależniona od wielkości domu, np. dla domu o powierzchni około 140 m2 w tzw. nowym budownictwie zaproponujemy pompę około 8 kW – czyli łączna długość odwiertów to około 200 m.
GASPOL ze względu na jakość i poprawność działania swoich instalacji dla gruntowych pomp ciepła wykonuje odwiert pionowy. Jest to źródło, które można precyzyjnie i poprawnie dobrać do mocy pompy. Przy wymienniku pionowym zwiększamy prawdopodobieństwo, że wymiennik będzie się regenerował i pracował prawidłowo. Na dużych głębokościach temperatura w ziemi jest stała i bez problemów uzyskamy potrzebną moc. Możemy zagospodarować działkę w dowolny sposób, a przy wymienniku poziomym nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na dostęp do promieni słonecznych i ograniczenia przez miejsca zacienione. Na małych działkach praktycznie jedynym rozwiązaniem jest odwiert pionowy.
Dla każdej inwestycji należy przygotować indywidualną wycenę na podstawie obliczonego zapotrzebowania budynku na ciepło oraz wybranego urządzenia.
Gruntowa pompa ciepła – gwarancja na prace instalatorskie: 2 lata, na pompę: 5 lat lub 2 lata w zależności od producenta pompy.
Po odcięciu prądu pompa zachowa się jak każde inne urządzenie elektroniczne, RTV lub AGD. Pompa musi być podłączona do prądu wraz z bezpiecznikami, które właśnie w takich przypadkach jak nagłe wyłączenie prądu nie spowodują jej uszkodzenia. 
Nie można określić rodzaju działki, na jakiej najlepiej sprawdzają się GPC, można stwierdzić, że na każdej. Materiałem wyznaczającym najlepszą pracę GPC jest rodzaj gruntu, w którym będą wykonywane odwierty. W przypadku gdy na działce klienta większość gruntów to np. suchy żwir i z odwiertu uzyskuje się małą moc, wystarczy wykonać większą liczbę odwiertów i efekt będzie taki sam, jak dla mniejszej liczby odwiertów w lepszym terenie. 
Pompa ciepła to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące energię odnawialną z gruntu. Urządzenie nie produkuje dymu, popiołu ani żadnych substancji szkodliwych dla środowiska. Głównym motywem zakupu pomp jest obniżenie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.