#gaspoldobraenergia

SMOG.

Nie puszczaj życia z dymem

SMOG. Nie puszczaj życia z dymem.

O około 9 miesięcy krócej żyją mieszkańcy krajów, które nie dotrzymują zalecanych norm jakości powietrza. Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w Europie – Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W raporcie z grudnia 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli alarmowała, że w Polsce poziom toksycznych zanieczyszczeń w powietrzu jest bardzo wysoki. Wszystko to dzieje się pomimo wydanej przez UE dyrektywy CAFE nakazującej opracowanie planów ochrony powietrza w Polsce.

W Polsce każdego roku około 50 tys. ludzi umiera z powodu chorób wywołanych złej jakości powietrzem. Na świecie liczba ta sięga 3,5 mln
(źródło: OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

SMOG to trująca mgła. Nazwa pochodzi z języka angielskiego – to połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła).

Wskaźniki jakości powietrza w Polsce są alarmujące. W pierwszej dziesiątce europejskich miast najbardziej zanieczyszczonych pyłami zawieszonymi (PM10) sześć jest z Polski. To Kraków, Nowy Sącz, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec i Katowice. Polska norma zezwala na 35 dni w roku, kiedy poziom dobowy stężenia pyłem PM10 może zostać przekroczony. W wymienionych miastach poziom ten był przekroczony ponad 120 dni w roku. Przez lata nie zrobiono nic, aby zniwelować wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych stężeń toksycznych substancji w powietrzu, zwłaszcza pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu. To efekt zaniedbań i łamania od ponad 10 lat unijnego i polskiego prawa dotyczącego norm jakości powietrza
(według raportu „Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze” 2016, UN Global Compact Poland).

 

10 grudnia 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się w powietrzu wysoką zawartością cząstek pyłu zawieszonego (PM), stanowiącą poważne zagrożenie zdrowia publicznego.

 

Smog.
TWORZY GO TWÓJ DOM.

Spalanie paliw stałych – węgla, ekogroszku, drewna i odpadów – tworzy SMOG. To wtedy do powietrza emitowane są m.in. śmiercionośne pyły zawieszone i rakotwórczy benzo(a)piren.

Wybierz dobrą energię

Źródła rakotwórczego benzo(a)pirenu.

87%
Niska emisja – indywidualne gospodarstwa domowe
11%
Przemysł
2%
Energetyka

SMOG. TRUJĄCA MGŁA.

W sezonie grzewczym, od listopada do lutego, w wielu miejscach w Polsce SMOG jest widoczny gołym okiem. Źródłem śmiercionośnego SMOGU nie są wysokie kominy przemysłowe, ale tzw. niska emisja, czyli dym pochodzący ze spalania paliw stałych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania ma ogromne znaczenie. W wielu krajach Europy zmiana źródła ogrzewania na gazowe spowodowała znaczną poprawę jakości powietrza.

Warto wiedzieć, że polskie normy jakości powietrza są o wiele mniej rygorystyczne niż w innych krajach, nie tylko Unii Europejskiej.

Największym źródłem SMOGU są instalacje grzewcze w domach, lokalnych kotłowniach, budynkach użyteczności publicznej i małych przedsiębiorstwach.

Zobacz film

OFIARY SMOGU.

TY TEŻ MOŻESZ BYĆ WŚRÓD NICH.

Zawarte w dymie mikrocząsteczki toksycznych związków dostają się do płuc i krwiobiegu, a wraz z krwią transportowane są do organów wewnętrznych, w tym wątroby, serca i mózgu.

Niska emisja, czyli główne źródło SMOGU przyczynia się do pojawienia oraz spotęgowania wielu dolegliwości i chorób. Zapalenie gardła, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory i niewydolność płuc, astma oskrzelowa, bezsenność, bóle głowy, choroby oczu (w tym zapalenie spojówek), osłabienie płodności – to tylko niektóre z nich.

23 mln przedwczesnych zgonów na świecie to efekt zanieczyszczenia powietrza (dane z 2016 r.).

SMOG. Atakuje wszystkie organy.

Rak tchawicy, płuc, choroby układu nerwowego, alzheimer, problemy z pamięcią, szybsze starzenie się skóry, alergie i zawały serca, które zabijają co piątego Polaka, to niektóre ze skutków oddychania powietrzem, w którym unoszą się tysiące ton toksycznych pyłów i związków chemicznych. SMOG nie oszczędza nikogo. Nawet małe dzieci zapadają na choroby kiedyś typowe dla osób pracujących przez lata w silnie zapylonym otoczeniu lub nałogowych palaczy.

Najmłodszym dzieciom, z niewykształconym do końca systemem odpornościowym, smog i spaliny szkodzą najbardziej. Jak wynika z analiz, stężenie szkodliwych cząstek w powietrzu jest największe na wysokości do 60 cm nad ziemią, a na takim poziomie małe dzieci są wożone w wózkach.

W Europie 80 proc. ludności miast jest narażonych na oddychanie powietrzem, którego zanieczyszczenie przekracza poziom dopuszczony przez Światową Organizację Zdrowia. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, ponad 0,5 mln Europejczyków umiera co roku na choroby związane z zanieczyszczonym powietrzem.

SMOG. SPORT TO NIE ZDROWIE.

Osoby uprawiające sport wdychają od 10 do 20 razy więcej powietrza niż osoby mniej aktywne. Biegając lub jeżdżąc na rowerze, nieświadomie stajesz się ofiarą SMOGU.

92 proc. światowej ludności żyje w miejscach niespełniających wymagań Światowej Organizacji Zdrowia co do jakości powietrza (dane z 2014 r.).

SMOG. UDERZA W BEZBRONNYCH.

Szkodliwe substancje, zwłaszcza węglowodory aromatyczne, przenikają z krwiobiegu kobiety do organizmu płodu. Pokonują barierę łożyskowo-naczyniową i powodują uszkodzenia w kształtującym się organizmie. Badania prowadzone przez kilkanaście lat w Krakowie, jednym z miast o powietrzu najbardziej zanieczyszczonym przez niską emisję, wykazały występowanie wielu zaburzeń, m.in. wcześniactwa, niskiej wagi urodzeniowej i mniejszych rozmiarów noworodków.

Dzieci matek narażonych na działanie SMOGU częściej miały problemy z układem oddechowym, a także okazywały się mieć o 3,8 pkt niższy iloraz inteligencji od tych narażonych na niższe stężenia.

SMOG. NIE LICZY SIĘ Z WIEKIEM.

Szczególnie narażone są osoby powyżej 65. roku życia, zwłaszcza cierpiące na choroby wieńcowe, cukrzycę i schorzenia układu oddechowego. Lekarze zgodnie twierdzą, że pyły zawieszone nasilają arytmię serca, zarówno migotanie przedsionków, jak i arytmię komorową.

Wpływ krążących we krwi cząsteczek pyłów na blaszki miażdżycowe może prowadzić do zawału serca i udaru mózgu.

Więcej ludzi na świecie umiera z powodu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem w pomieszczeniach niż z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy razem wziętych.

SMOG. ZA SMOG PŁACI KAŻDY Z NAS.

Tylko w Warszawie koszt leczenia chorób spowodowanych przez zanieczyszczone powietrze wynosi 18 mld zł rocznie. Kwota ta jest finansowana głównie ze środków publicznych, czyli z naszych podatków. W Unii Europejskiej to wydatek około 940 mld euro rocznie!

W Unii Europejskiej wskutek wysokich stężeń pyłu PM2,5 utracono około 16 mln dni pracy, co według szacunków przełożyło się na straty około 2,1 mld euro (dane z 2015 r.).

Tylko w Warszawie koszt leczenia chorób spowodowanych przez zanieczyszczone powietrze wynosi 18 mld zł rocznie.

SMOG. TOKSYCZNE ZANIECZYSZCZENIA.

Skutkiem spalania paliw stałych jest emisja wielu toksycznych substancji do powietrza.

Do grupy głównych pierwotnych zanieczyszczeń emitowanych w procesie spalania tych paliw należą: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), trwałe związki organiczne (TZO), które obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle, lotne związki organiczne (LZO), metale ciężkie, zwłaszcza rtęć (Hg) i jej związki, kadm oraz tal (Cd, Tl) i ich związki oraz antymon (Sb), arsen (As), ołów (Pb), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn), nikiel (Ni), wanad (V), pył całkowity (TS P i jego subfrakcje PM10, PM2,5) zawierający sadzę (BC).

 

Spalanie czarnego węgla odpowiada za około 20 proc. globalnego ocieplenia.

SMOG. WYSTARCZY JEDNA ZMIANA.

Z symulacji przeprowadzonej na zlecenie władz Grodziska Mazowieckiego wynika, że zamiana pieców węglowych na kotły gazowe może całkowicie wyeliminować emisję rakotwórczych składników smogu: benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, oraz niemal całkowicie emisję tlenku węgla i pyłów zawieszonych PM10 (ponad 99 proc.). O dwie trzecie spadłaby emisja dwutlenku azotu i niemal o połowę dwutlenku węgla. 

W Polsce do ogrzewania domów wykorzystuje się ponad 5 mln pieców węglowych, około 70 proc. z nich to tzw. kopciuchy, urządzenia o najgorszych standardach emisyjnych. 

To one kopcą i trują najbardziej. To my tworzymy SMOG.

Spalanie drewna i węgla emituje około 150 razy więcej tlenku węgla (CO) niż spalanie gazu płynnego (na 1 gigadżul energii).

Pokaż, że życie

ma dla Ciebie wartość.

Zastosuj dobrą energię.

SMOG. ZRÓB PIERWSZY KROK.

Zabija nas dym unoszący się z małych, domowych kominów. Rozejrzyj się wokół siebie zimą – popatrz na dymiące kominy, zobacz, ile ich jest. Jeżeli cenisz zdrowie i życie swoje i swoich bliskich, jeżeli nie jest Ci obojętny los Twoich dzieci, wnuków i następnych pokoleń, zrób pierwszy krok. Wybierz dobrą energię i nie puszczaj życia z dymem.

Wybierz gaz. Pokaż, że życie i środowisko naturalne mają dla Ciebie wartość. Postaw na czyste, komfortowe i efektywne źródło energii. Każdy z nas może zmienić świat na lepsze. Ty też.

Gaz płynny to czysto spalające się paliwo, a jego użycie praktycznie nie generuje cząstek stałych i sadzy.

WYBIERZ GAZ. WARTO.

Gaz płynny (LPG) ma wiele zalet. To czyste, efektywne i komfortowe w użytkowaniu źródło energii.

LPG ma tysiące zastosowań. Ze względu na swoje unikalne właściwości to przyszłość czystej, dobrej i zrównoważonej energii. Ślad węglowy (całkowita suma emisji gazów cieplarnianych) LPG jest o 20 proc. niższy niż oleju opałowego i 50 proc. niższy niż węgla. LPG jest kluczowy w stopniowym wycofywaniu z użycia paliw stałych.

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i setki milionów ludzi na całym świecie polegają na gazie płynnym. LPG zapewnia czystą i niezawodną energię do wielu zastosowań. Jest wykorzystywany m.in. do ogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych, gotowania, napędzania samochodów, a także w rolnictwie oraz przemyśle – tym mniejszym (np. piekarnie, hotele) i wielkim (fabryki, zakłady przemysłowe). 

Jesteśmy zawsze blisko, aby dostarczać ludziom czystą energię.

Mamy długą historię dostarczania ludziom energii. Prowadząc biznes, myślimy o ludzkich potrzebach. Zaspokajamy je poprzez jakość naszych produktów i usług. To produkty i usługi, które poprawiają jakość życia naszych klientów oraz przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu powietrza, a w efekcie ludzkiego zdrowia.

GASPOL to lider rynku gazu płynnego i pierwsze przedsiębiorstwo multienergetyczne w Polsce. Naszym głównym udziałowcem jest holenderska spółka SHV Energy – światowy lider rynku LPG.

Dysponujemy rozbudowaną siecią dilerów, baz dystrybucyjnych i ponad 20 tys. punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Przeszło 25-letnie doświadczenie w obrocie gazem płynnym sprawia, że do naszych klientów trafiają produkty spełniające najwyższe wymagania.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zrób pierwszy krok i wybierz dobrą energię. Wybierz gaz.

Indywidualne podejście.

Przygotowując ofertę, uwzględniamy indywidualne potrzeby klientów. Naszą przewagą jest elastyczność i optymalizacja oferty pod kątem ceny, terminów płatności oraz rozliczeń. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania dla domu i dla biznesu.

NIE PUSZCZAJ ŻYCIA Z DYMEM.

Zadzwoń: 606 800 400

www.gaspol.pl

SŁOWNICZEK

close

B(a)P

Benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą i dużą toksyczność przewlekłą, co jest związane z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Ma również właściwości mutagenne. Do innych działań niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń powietrza, który towarzyszy tzw. niskiej emisji.

NO2

Dwutlenek azotu to gaz o brunatnej barwie i duszącej woni. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu. Obciąża zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę – szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog. Dwutlenek azotu miejscowo drażni spojówki oraz śluzówki i może prowadzić do intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Tlenki azotu są współodpowiedzialne za smog fotochemiczny oraz podwyższoną zawartość ozonu w atmosferze.

O3

Ozon jest związkiem chemicznym zaliczanym do zanieczyszczeń wtórnych powietrza atmosferycznego. Może zmniejszyć wydolność płuc, pogłębiać astmę i inne choroby płuc. Może także powodować skrócenie długości życia.

PM10

Pył (PM – ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony zawiera substancje toksyczne, takie jak WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył może powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy oraz układ rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe.

PM2,5

Cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów WHO, długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna – powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz podwyższa ryzyko nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

SO2

Dwutlenek siarki jest bezbarwnym, bardzo silnie toksycznym gazem o duszącym zapachu. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadzące do nieżytów oskrzeli. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg oddechowych, przenika do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Może również powodować nasilenie dolegliwości astmatycznych i zapalenie dróg oddechowych oraz ograniczyć wydolność płuc. Objawami niepożądanymi mogą być ponadto bóle głowy oraz ogólne uczucie dyskomfortu i niepokoju. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka. W powietrzu dwutlenek siarki ulega dalszemu utlenieniu do SO3 i z wodą daje kwas siarkowy – najważniejszą przyczynę kwaśnych deszczy.

Niska emisja

Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 m. Pojęcie to dotyczy indywidualnych gospodarstw domowych, ale także instalacji spalania eksploatowanych w lokalnych kotłowniach małej mocy cieplnej, budynkach użyteczności publicznej, warsztatach, przedsiębiorstwach usługowych, piekarniach.

Źródło: Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami z 1 grudnia 2014 r.