Działalność operacyjna GASPOL S.A. w czasie epidemii COVID-19 / Szczegółowe informacje

Informacje publiczne

na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku awarii przemysłowych w rozlewniach i terminalach GASPOLU

Rozlewnia gazu płynnego w Rypinie

Rozlewnia gazu płynnego w Lubartowie

Rozlewnia gazu płynnego w Pleszewie

Rozlewnia gazu płynnego w Barlinku

Terminal przeładunkowy gazu płynnego w Gdańsku

Terminal przeładunkowy gazu płynnego w Małaszewiczach

Terminal przeładunkowy i rozlewnia gazu płynnego w Sędziszowie