Komunikaty prawne

Komunikaty prawne

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC, OPZ i WPC

GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, iż w dniu 13 stycznia 2017 roku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1165 ze zm.) złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych. Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia na biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC

Komunikat w sprawie zmian koncesji OPZ

Komunikat w sprawie zmian koncesji WPC

 

Komunikat do klientów ws. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Komunikat do klientów ws. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.