Dane Spółki Gaspol S.A.

GASPOL SA
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
NIP 779 - 00 - 20 - 583
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000021200.
Kapitał zakładowy: 116 407 140,30 wpłacony w całości.