Społeczna odpowiedzialność Gaspol Energy

Będąc liderem rynku gazu płynnego w Polsce bierzemy odpowiedzialność za jakość naszych produktów.

Dbamy o nią na każdym etapie rozwoju produktu,  sprowadzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Posiadamy dwa własne terminale: morski w Gdańsku i kolejowy w Małaszewiczach, dzięki którym mamy większą elastyczność w wyborze dostawców. To pozwala nam na sprowadzanie gazu o wyższym wskaźniku czystości. Ponad 20 letnie doświadczenie w obrocie gazem płynnym przekłada się na doskonałą znajomość dostawców i źródeł pochodzenia gazu. Zdobytą wiedzę weryfikujemy dodatkowymi badaniami ilościowymi i jakościowymi. Dysponujemy własnym laboratorium w Małaszewiczach, w którym badamy gaz przed rozpoczęciem dystrybucji. Dodatkowo, wyniki uzyskiwane w naszym laboratorium są weryfikowane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne.

Tylko produkt spełniający najwyższe wymagania, zgodne z wymogami Polskiej Normy 589 oraz PN 96008, trafia do naszych klientów. Zanim tak się stanie jesteśmy w 100 % pewni jego jakości.

Wszyscy dostawcy maszyn i urządzeń do naszych zakładów, muszą wykazać, że ich produkty są wyprodukowane zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi. W zależności od kategorii urządzeń są to standardy: API (American Petroleum Institute), BS (British Standard), DIN (Deutsches Institut fur Normung).