Społeczna odpowiedzialność Gaspol Energy

GASPOL ENERGY uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej. Stanowią one integralną część strategii zarządzania w firmie. Angażujemy się w działania społeczne z zakresu wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami lokalnymi, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnych. GASPOL ENERGY jest inicjatorem Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz prowadzi program Ludzie o Wielkich Sercach (LOWS).