Społeczna odpowiedzialność Gaspol Energy

GASPOL ENERGY troszczy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmuje wszelkie działania,
aby zminimalizować wpływ prowadzonej działalności na otoczenie.

Nasze działania obejmują między innymi:

  • stosowanie technologii nowoczesnych i przyjaznych środowisku,
  • racjonalną gospodarkę surowcami, np. papierem
  • racjonalną gospodarkę odpadami 
  • monitorowanie procesów operacyjnych w naszych rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko,
  • edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych rozwiązań, zachowań, postaw w postaci m.in. kampanii społecznej GASPOL Kibicuje Klimatowi czy działalności stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).

GASPOL ENERGY przestrzega wszystkich wymagań prawa polskiego i europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska