Punkt wymiany butli

Gołębiów 13 B
27-540, Lipnik n. Opatówką