Działalność operacyjna GASPOL S.A. w czasie epidemii COVID-19 / Szczegółowe informacje

 

Społeczna odpowiedzialność

Społeczną odpowiedzialność biznesu uznajemy za podstawę naszej działalności. 

Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii GASPOLU.

Działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie klientów i pracowników, środowisko naturalne i rozwój społeczności lokalnych w miejscach, w których posiadamy swoje oddziały.

Nasze inicjatywy

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) – to stowarzyszenie podejmujące szereg inicjatyw o zasięgu paneuropejskim mających na celu promocję i rozwój nowoczesnych źródeł energii na obszarach wiejskich i niezurbanizowanych. Działania informacyjne, promocyjne oraz prospołeczne są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz informowanie o dostępności mechanizmów finansowania w ramach Unii Europejskiej. GASPOL jest mecenasem FREE w Polsce.

Poznaj nasze cele

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na stronę internetową FREE!

Ludzie o Wielkich Sercach

Ludzie o Wielkich Sercach to zainicjowany w 2012 r. program wolontariatu pracowniczego. Angażujemy się w działania filantropijne z zakresu wyrównywania szans i niesienia pomocy, przede wszystkim najbardziej wrażliwym grupom społecznym – dzieciom i seniorom.

Nasi wolontariusze w akcji

Poznaj Ludzi o Wielkich Sercach!

Obejrzyj broszurę poświęconą programowi