Przejdź do treści

Społeczna odpowiedzialność

Społeczną odpowiedzialność biznesu uznajemy za podstawę naszej działalności. 

Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii GASPOLU.

Działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie klientów i pracowników, środowisko naturalne i rozwój społeczności lokalnych w miejscach, w których posiadamy swoje oddziały.

Nasz ślad węglowy

Ślad węglowy (Carbon Footprint)

Jest to całkowita wartość związana z naszą bezpośrednią i pośrednią emisją dwutlenku węgla w całym łańcuchu produkcyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0 0 1 6 2 6 kt CO2

To wartość, którą mogłoby wygenerować lub zaabsorbować...
Prezentowane dane pochodzą z okresu 01.01.2022 do 31.12.2022

Carbon Impact

Jest to ilość dwutlenku węgla, która nie została wyemitowana do atmosfery za sprawą zmiany źródeł ogrzewania z węgla czy oleju opałowego na gaz płynny przez naszych nowych klientów. Wartość ta pomniejsza ogólny ślad węglowy wynikający z działalności firmy w związku z pozytywnym wpływem produktów lub usług GASPOLU na zmniejszenie emisji CO2 przez naszych konsumentów.

0 3 0 9 8 1 t CO2

To wartość, którą mogłoby wygenerować...
Prezentowane dane pochodzą z okresu 01.01.2022 do 31.03.2023

Jakość powietrza w naszych lokalizacjach

Rozlewnia gazu płynnego w Lubartowie

Terminal przeładunkowy z rozlewnią gazu płynnego w Sędziszowie

Nasze inicjatywy

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) – to stowarzyszenie podejmujące szereg inicjatyw o zasięgu paneuropejskim mających na celu promocję i rozwój nowoczesnych źródeł energii na obszarach wiejskich i niezurbanizowanych. Działania informacyjne, promocyjne oraz prospołeczne są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz informowanie o dostępności mechanizmów finansowania w ramach Unii Europejskiej. GASPOL jest mecenasem FREE w Polsce.

Poznaj nasze cele

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na stronę internetową FREE!

Ludzie o Wielkich Sercach

Ludzie o Wielkich Sercach to zainicjowany w 2012 r. program wolontariatu pracowniczego. Angażujemy się w działania filantropijne z zakresu wyrównywania szans i niesienia pomocy, przede wszystkim najbardziej wrażliwym grupom społecznym – dzieciom i seniorom.

Nasi wolontariusze w akcji

Poznaj Ludzi o Wielkich Sercach!

Obejrzyj broszurę poświęconą programowi