Przejdź do treści

Informacje publiczne

na temat strategii podatkowej, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku awarii przemysłowych w rozlewniach i terminalach GASPOLU

Informacja o realizacji strategii podatkowej  GASPOL S.A. z 2022 roku

Informacja o realizacji strategii podatkowej Warsaw Gas Trading sp. z o.o. z 2022 roku

Informacja o realizacji strategii podatkowej Gaspol S.A. z 2021 roku 

Informacja o realizacji strategii podatkowej Warsaw Gas Trading sp. z o.o. z 2021 roku

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Gaspol S.A. z 2020 roku

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Warsaw Gas Trading sp. z o.o. z 2020 roku

Rozlewnia gazu płynnego w Rypinie

Rozlewnia gazu płynnego w Lubartowie

Rozlewnia gazu płynnego w Pleszewie

Rozlewnia gazu płynnego w Barlinku

Terminal przeładunkowy gazu płynnego w Gdańsku

Terminal przeładunkowy gazu płynnego w Małaszewiczach

Terminal przeładunkowy i rozlewnia gazu płynnego w Sędziszowie