Przejdź do treści

Jakość gazu i produkt (w tym wykonywane instalacje)

aerozole_czystość_certyfikaty_laboratorium

Jakość 

Zgodność z wymaganiami gazu oraz innych produktów i usług GASPOLU:

 • Badania laboratoryjne – GASPOL posiada własne laboratoria na Terminalach importowych, które sprawdzają jakość gazu przed jego przyjęciem  – każdy transport jest badany przez próbkowanie. Co więcej, laboratorium GASPOL-u uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez profesjonalnych dostawców nie rzadziej, niż raz na 2 lata, a także w porównaniach międzylaboratoryjnych z innym, akredytowanym laboratorium badawczym (dla weryfikacji wyników i utrzymania najwyższego standardu)

 • Kontrola towaru – zgodnie z procedurami GASPOL kontroluje wszystkie elementy, które składają się na wysokiej jakości produkt: butle nowe (dostarczane przez producentów), zaślepki do zaworów, zawory do butli, uszczelki, kołpaki ochronne, a także folię termokurczliwą. Ocena dotyczy zarówno cech fizycznych produktów, jak też wymaganych dokumentów (atestów, deklaracji i certyfikatów). Przeprowadzenie oceny jakości dostarczanych towarów potwierdzone zostaje w protokołach oceny jakości dostaw (istnieją odrębne rejestry dla poszczególnych towarów). Towar w przypadku którego ujawniono niezgodności nie zostaje przyjęty przez GASPOL

Realizacja dostaw – pewność i terminowość (zawsze i na czas)

Standardy 

Nasze produkty i usługi są zgodne z wymaganiami oraz standardami jakości

 • Certyfikowanie kierowców – każdy kierowca dowożący gaz z Gaspolu (zarówno luzem jak i w butlach) musi przejść szkolenie oraz uzyskać certyfikat  ze szkolenia kierowcy, potwierdzający znajomość zasad i standardów bezpieczeństwa oraz jakości obsługi dostaw, przedłużenie ważności certyfikatu następuje po 3 latach współpracy w formie kolejnego szkolenia zakończonego wydaniem certyfikatu na kolejny 3 letni okres, dodatkowo  raz do roku dokonywana jest ocena dostawców oraz audyty dostawców, na terenie rozlewni/ terminali przeprowadzane są nie tylko planowe audyty firm transportowych, ale również audyty losowe (firma transportowa ma mniejszą możliwość przewidzenia terminu kontroli). Oczekujemy od naszych kierowców stosowania na co dzień standardów i zasad bezpieczeństwa oraz jakościowych zgodnych z wymaganiami prawa oraz najlepszymi praktykami,
 • Pewność dostaw – GASPOL posiada 5 rozlewni i 3 terminale na terenie Polski i działając w oparciu o wewnętrzne procedury awaryjne/ciągłości działania jest w stanie zapewnić gaz dla swoich klientów również w przypadku awarii/niedostępności  rozlewni.

Butle_dostawa_karta

Bezpieczeństwo i obsługa awarii

Wegiel_zbiornik

Bezpieczeństwo

Nasze standardy w zakresie bezpieczeństwa i usuwania awarii zapewniają:

 • Pewność zgłoszenia awarii – zgłoszenia awarii przyjmujemy przez całą dobę 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca w Polsce, klienci dokonują zgłoszenia dzwoniąc na bezpłatną infolinię,

 • Szybki czas reakcji – w przeciągu 1 godziny od zgłoszenia konkretny serwisant ma już zlecenie wyjazdu i jest gotowy do podjęcia działania (zagwarantowaniu obsługi służy m.in. nasza lista instalatorów/serwisantów),

 • Profesjonalna i sprawna obsługa zgłoszeń – serwisant dostaje od nas pełną informację o zaistniałej awarii wraz z nazwą klienta, jego adresem, kontaktowym numerem telefonu, jednocześnie mailowo rejestrujemy awarię w systemie (dzięki temu istnieje pełna dokumentacja),

 • Ciągłe polepszanie usług dla klientów – wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane i analizowane w celu udoskonalania naszych procedur i jakości obsługi klientów.

Obsługa klienta (reklamacje, przyjęcie zgłoszenia)

Sprawna obsługa

W przypadku jakości obsługi klienta nasza działalność opiera się na zasadach:

 • Pewności przyjęcia reklamacji – reklamacje mogą być zgłaszane w różny sposób zależnie od możliwości klienta (telefonicznie/e-mailowo/faxem), po czym są obowiązkowo rejestrowane celem rozpatrzenia i podjęcia działań w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację np. przekazania zlecenia wymiany butli reklamacyjnej/wydania butli sprawnej do Klienta – dzięki temu istnieje możliwość dotarcia do każdej ze spraw i ponownej analizy, jeśli jest potrzeba. Co ważne, reklamacja zgłoszona telefonicznie musi być przyjęta – jest równoważna reklamacji zgłoszonej inną drogą,
 • Sprawnej obsługi – w GASPOL-u obowiązuje polityka niezwłocznego udzielania odpowiedzi na reklamacje, w przypadku trudniejszych spraw (kiedy konieczne są konsultacje pracowników) klient powinien zostać poinformowany listownie lub mailowo o konieczności dłuższego oczekiwania na odpowiedź; w każdym momencie możemy sprawdzić status twojej sprawy – reklamacji,
 • Bezpieczeństwa klienta dzięki badaniu przedmiotu reklamacji – po zgłoszeniu reklamacji w kanale detalicznym każda butla jest badana i ważona celem określenia rzeczywistej zawartości gazu w butli reklamacyjnej w momencie rozpatrywania reklamacji, co więcej sprawdzeniu podlega również plomba. 

 

ZdjecieInfolinia_LP_ISO