Polityka prywatności Gaspolu

GASPOL S.A. szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez GASPOL S.A.

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwanym Administratorem) jest firma GASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80. Niniejsza Polityka odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma GASPOL S.A.

2. Wszyscy użytkownicy korzystający z serwisów GASPOL S.A. pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

3. Informacje, jakie serwis otrzymuje o odwiedzających stronę, wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

4. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

 

Co to są „cookies"?

5. Pliki „cookies" („ciasteczka") stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na serwisy firmy GASPOL. Pliki „cookies" to w większości pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

 

Rodzaje plików „cookies"

6. W ramach witryn GASPOLU stosujemy dwa typy plików „cookies" w zależności od czasu ich przechowywania:

  • Session „cookies" – czyli pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki „cookies" są kasowane.

  • Persistent „cookies" (pliki trwałe) – są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików „cookies".

 

Wykorzystanie plików „cookies"

7. GASPOL S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Dane Użytkowników są wykorzystywane w celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach GASPOLU S.A, a także prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia wcześniejszej zgody przez Użytkownika na tego typu działa.

9. GASPOL S.A. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w której dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów do tego uprawnionych. GASPOL S.A. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby wejść na stronę www, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

10. System informatyczny z którego korzysta GASPOL S.A. automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z witryną.

11. Witryny GASPOLU wykorzystują technologię „cookies", w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania witryny do jego potrzeb.

12. W przypadku urządzeń mobilnych podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych zastosowany został mechanizm zapisywania plików „cookies", umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

13. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies". W przypadku zablokowania plików „cookies" pochodzących z witryn GASPOLU nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

14. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami „cookies" spowoduje, że pliki „cookies" będą automatycznie umieszczanie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

15. Zawartość plików „cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 

Zaznaczenie funkcji „nie wyloguj mnie"

16. W przypadku gdy Użytkownik w strefie logowanej serwisów GASPOLU nie zaznaczy opcji „Wyloguj się" spowoduje to przesłanie na urządzenie Użytkownika pliku „cookie", którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi logować się po raz kolejny na to urządzenie po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, że Użytkownik zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana.

17. Jeżeli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inni użytkownicy, zaleca się każdorazowe wylogowanie z usługi.

 

Usuwanie aplikacji z urządzeń mobilnych

18. Użytkownik aplikacji mobilnej GASPOLU może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest GASPOL S.A., dokonywana jest w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego na którym działa jego urządzenia mobilne.

 

Odsyłacze do innych stron

19. Dokument odnosi się jedynie do serwisów, których administratorem jest GASPOL S.A.

 

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

20. Informacje przekazywane przez Użytkowników serwisów GASPOLU są przetwarzane i przechowywane z zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. GASPOL S.A. zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jednocześnie prosimy o nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się" po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez serwisy GASPOL S.A.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

21. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne do skorzystania z  wybranych usług. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez GASPOL S.A. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. 

22. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych GASPOL S.A. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może zwrócić się bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: infolinia@gaspol.pl

23. Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

 

Kontakt

24. Pytania i uwagi odnośnie polityki prywatności oraz ich przestrzegania prosimy kierować pisemnie na adres GASPOL S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.