kontakt

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo instalacji zbiornikowych LPG

Bezpieczeństwo przez 24h

GASPOL zapewnia swoim Klientom całodobowy serwis awaryjny zbiornika. Aby zgłosić awarię zbiornika, należy zadzwonić na numer 606 800 400.

W przypadku wystąpienia awarii na miejscu pojawia się ekipa serwisowa z GASPOLU, która przeprowadza kontrolę zbiornika i w razie konieczności usuwa awarię. Ewentualne awarie zbiornika są usuwane przez GASPOL bezpłatnie. Natomiast wykonane przez GASPOL instalacje na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku są własnością Klienta. 


Na wykonane przez siebie instalacje GASPOL udziela 24-miesięcznej gwarancji. Oznacza to, że jeśli w czasie obowiązywania gwarancji wystąpi jakakolwiek awaria instalacji, koszt jej usunięcia pokryje GASPOL. Po upływie okresu gwarancyjnego GASPOL zapewnia w dalszym ciągu całodobowy serwis instalacji, jednak koszt usunięcia awarii pokrywa użytkownik instalacji. Regularnie przeprowadzane coroczne przeglądy oraz zachowanie podstawowych zasad użytkowania instalacji, zapewnia bezawaryjne korzystanie z gazu płynnego.


W przypadku kotła gazowego rekomendujemy zgłaszanie awarii do producenta kotła lub jego przedstawicieli. Dane kontaktowe do zgłoszenia usterki kotła znajdują się na kotle lub w karcie gwarancyjnej.