Punkt wymiany butli

Czerna 346
32-065, Krzeszowice