Punkt wymiany butli

Cisiec
34-350, Węgierska Górka