11kg

Butle gazowe Białka Tatrzańska

Punkt wymiany butli