Punkt wymiany butli

Stacja Paliw Kotań
38-232, Krempna