Dostawa gazu płynnego LPG do zbiornika podziemnego

Gaz płynny dla hoteli i restauracji

Idealny do ogrzewania i gotowania