11kg

Butle gazowe Skierbieszów

Punkt wymiany butli