Punkt wymiany butli

Mariampol 14
95-045, Parzęczew