11kg

Butle gazowe Dobryszyce

Punkt wymiany butli