$Alt.getData()

Energia elektryczna

Energia elektryczna dla firm

Wraz z uwolnieniem rynku energii elektrycznej w Polsce rozszerzamy swoją działalność o sprzedaż energii elektrycznej dla biznesu. Energię elektryczną dla firm dostarczamy w oparciu o sieci kilkudziesięciu operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce.

Ofertę sprzedaży energii elektrycznej dla firm dopasowujemy do potrzeb Klienta, optymalizując ją pod kątem ceny, terminów płatności, rozliczeń. Dla nas Klient jest najważniejszym partnerem, a nie po prostu odbiorcą.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę energii

Korzyści z wyboru GASPOLU na swojego sprzedawcę energii elektrycznej:

 • Możliwość ustalenia indywidualnych warunków handlowych
 • Konkurencyjne ceny energii elektrycznej
 • Wysoka jakość obsługi – indywidualne podejście i dla wyższych grup taryfowych dedykowany opiekun, który dopełni wszelkich formalności związanych z dostawą gazu ziemnego do Państwa i w Państwa imieniu, Opiekun Klienta jest także do Państwa dyspozycji w trakcie trwania umowy
 • Doradztwo energetyczne i techniczne oparte na wieloletnim doświadczeniu
 • Możliwość wyboru formy otrzymywanych faktur (FV elektroniczna lub tradycyjna)
 • Dostęp do Portalu Klienta – dedykowanej platformy internetowej z historią rozliczeń, szczegółami zamówień i ofertami specjalnymi.

Cennik standardowy

Cennik standardowy GASPOL dotyczy tylko tych Klientów, którzy nie korzystają z żadnej oferty specjalnej oraz posiadają umowy zawarte na czas nieokreślony.

Dokument do pobrania tutaj.

Struktura paliw

Informacje dla Odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez GASPOL S.A. w 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz.Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, §37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w roku 2016 przez GASPOL S.A.

 
Źródło energii
Udział procentowy
Źródło energii Godziny obowiązywania stref czasowych zgodnie z taryfą OSD
Udział procentowy (%)

Legenda:

Źródło energii
- Stefy czasowe
Udział procentowy
- Udział procentowy (%)
1) Odnawialne źródła energii
14,69%
w tym:
 
- Biomasa + biogaz
6,88%
- Geotermia
0,00%
- Energetyka wiatrowa
5,61%
- Energia słoneczna
0,03%
- Duża energetyka wodna
2,06%
- Mała energetyka wodna
0,11%
2) Węgiel kamienny
47,37%
3) Węgiel brunatny
29,39%
4) Gaz ziemny
8,48%
5) Energetyka jądrowa
0,00%
6) Inne
0,07%
Razem
100%

 

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2016 przez Gaspol S.A.
 

Rodzaj paliwa
Dwutlenek węgla
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Pyły
Rodzaj paliwa

CO2[mg]

Mg/MWh

SO2[mg]

Mg/MWh

NOx[mg]

Mg/MWh

Pyły[mg]

Mg/MWh

Legenda:

- Rodzaj paliwa
- CO2[mg] Mg/MWh
- SO2[mg] Mg/MWh
- NOx[mg] Mg/MWh
- Pyły[mg] Mg/MWh
OZE, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Gaz ziemny, Inne
0,6678574
0,0012997
0,0006957
0,0000742
 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od konrahentów GASPOL S.A.

 

Znajdź ofertę energii elektrycznej dla Twojej firmy

Wybierz maksymalną moc urządzeń

20 - 500 kWh
ponad 50000 kWh
ponad 500000 kWh

$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta z audytem kosztu mediów

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Bezpłatny audyt kosztów mediów (energii elektrycznej i gazu ziemnego)
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta indeksowana

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Cena energii elektrycznej wyliczana według formuły indeksującej rocznie lub kwartalnie do ceny na Towarowej Giełdzie Energii
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa

 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.
 • Gwarancja profesjonalnej realizacji audytu
 • Wsparcie w kontaktach z Urzędem Regulacji Energetyki
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna - stała cena

 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta Biznes LUX

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Energia elektryczna + gaz ziemny

 • Jeden zaufany partner – dwa produkty
 • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów
 • Kompleksowa obsługa procesu zmiany dostawcy
 • Bez podwyżek nawet przez 2 lata
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt
$WidgetTitle.WidgetImage.WidgetAlt.getData()

Oferta VIP

 • Indywidualnie ustalane warunki handlowe
 • Doradztwo i opieka eksperta energetycznego
 • Bezpośredni kontakt z zespołem wsparcia realizującym proces zmiany sprzedawcy oraz rozliczenia
 • Faktury tylko na podstawie rzeczywistych odczytów
 • Bezpłatna e-faktura
 • Portal klienta online + dedykowana aplikacja
 • 100% bezpieczeństwo dostaw
Zobacz szczegóły
Zamów kontakt

ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA FIRM

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie doradcy
Wystarczy, by Klient zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej dla klientów komercyjnych z GASPOL. Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, które stanowi załącznik do umowy, GASPOL  dopełni wszelkich formalności związanych z procesem zmiany sprzedawcy.

Długośc procesu zmiany sprzedawcy jest zależna od okresu wypowiedzenia obecnie obowiązującej Klienta umowy. Jeśli okres wypowiedzenia jest jednomiesięczny, to cały proces zmiany sprzedawcy trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Przykładowo jeśli Klient zawrze z GASPOL umowę w kwietniu to rozpoczęcie sprzedaży nastąpi od 1 czerwca.

Zmiana sprzedawcy to bezpieczny proces formalno-księgowy. Nie ma możliwości, by Klient został pozbawiony dostaw w związku z procesm zmiany sprzedawcy.
Tak, zmiana sprzedawcy na GASPOL jest zupełnie bezpłatna. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zmianą.
Nie, ceny i stawki opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej pozostają niezmienne, bo okreslone są w taryfie operatora, zatwierdzanej przez Prezesa URE, który odpowiada za równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw w zakresie zatwierdzanych cen i stawek opłat oraz równego traktowania wszystkich odbiorców.
Faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane w cyklach miesięcznych na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez właściwego OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). W przypadku braku odczytów rzeczywistych, faktura zostanie wystawiona na podstawie planowanego zużycia energii, określonego przez Klienta w umowie.
 
 
 
 

Znajdź swojego doradcę

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

Zostaw wiadomość / Zadaj pytanie

* JESTEM KLIENTEM

* INTERESUJE CIĘ

* TWOJA WIADOMOŚĆ

* PREFEROWANA FORMA ODPOWIEDZI