energia elektryczna dla gospodarstw domowych

Energia elektryczna dla domu

Energia Elektryczna od GASPOLU

Sprzedaż energii elektrycznej przez GASPOL możliwa jest dzięki otwartemu rynkowi energii elektrycznej, na którym każdy odbiorca energii ma prawo wyboru sprzedawcy.

Zmieniając sprzedawcę energii na GASPOL zauważysz widoczne oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Zapewniamy zarówno atrakcyjną ceną za energię elektryczną, jak również kompleksową obsługę w zakresie formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii oraz zupełnie nowe na polskim rynku podejście do Klienta.

Oferta na sprzedaż energii elektrycznej przygotowana przez GASPOL kierowana jest do każdego odbiorcy energii elektrycznej. Jesteśmy sprzedawcą energii do gospodarstw domowych i rolnych, obiektów w trakcie budowy, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, a także zakładów produkcyjnych i usługowych.

Jako pierwsi, wśród spółek obrotu energią elektryczną, wprowadzamy umowę o świadczenie usługi kompleksowej dla konsumentów, dzięki której, zmieniając sprzedawcę energii w gospodarstwie domowym otrzymasz jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej od GASPOL.

Ponadto wybierając GASPOL na swojego sprzedawcę energii masz pewność wysokiej jakości obsługi oraz bezpieczeństwo wynikające z potencjału, wielkości i stabilności firmy należącej do grupy SHV Energy z siedzibą w Holandii.

Aktualna oferta

GASPOL przygotował dla Ciebie ofertę, w ramach której w atrakcyjnej cenie dostarczamy energię elektryczną w stałej cenie. Jeśli posiadasz również przyłącze gazu ziemnego, zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Poniższe ceny mają zastosowanie przy zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na czas nieokreślony.

Energia elektryczna

Szczegóły oferty
Cena
Szczegóły Oferty
Cena

Legenda:

- Szczegóły Oferty
- Cena

Cena za 1 kWh dla taryfy G11

0,27900 zł netto (0,34317 zł brutto)Całodobowo

Cena za 1 kWh dla taryfy G12 lub G12W lub G12R i pozostałych G12x

0,27900 zł netto (0,34317 zł brutto)Strefa Dzień0,24900 zł netto (0,30627 zł brutto)Strefa nocna

Opłata handlowa

2 zł/mc/licznik netto (2,46 zł brutto) 
Stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej są zgodne z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest klient

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę?

GASPOL to ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. GASPOL jest znanym, pewnym i stabilnym dostawcą, działający na rynku od 1991, zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy klientów.

Dlaczego warto wybrać GASPOL na swojego dostawcę energii elektrycznej?
 • Obniżenie rachunków za energię elektryczną.
 • Kupując energię na potrzeby gospodarstwa domowego otrzymasz jedną fakturę za zużytą energię oraz usługi dystrybucyjne.
 • Wygoda w korzystaniu z funkcjonalnego Portalu Klienta oraz aplikacji mobilnej z podglądem faktur, historią zużyć oraz wpłat.
 • Możliwość skorzystania z faktury elektronicznej oraz polecenia zapłaty z jednoczesnym kontrolowaniem kosztów poprzez Portal Klienta i powiadomienia SMS oraz email.

Energia na budowę domu

„Energia na budowę domu"  to oferta przeznaczona dla Klientów, którzy planują budowę domu lub są w trakcie budowy. Nasza oferta gwarantuje korzystne warunki cenowe na sprzedaż energii elektrycznej, a także fachowe doradztwo w świetle przepisów związanych z realizacją przyłącza energetycznego. Gdy budowa już się zakończy, pomożemy zmienić taryfę budowlaną na taryfę dla gospodarstw domowych. Po zakończeniu budowy istnieje możliwość kontynuowania umowy w dowolnym wariancie oferty dla Klientów indywidualnych.

Korzyści z wyboru oferty GASPOL:

 • obniżenie rachunków za energię elektryczną do 20%,
 • miesięczny system fakturowania oraz brak faktur zaliczkowych,
 • funkcjonalny Portal Klienta oraz aplikacja mobilna z podglądem faktur, historią zużyć oraz wpłat,
 • możliwość skorzystania z e-faktury oraz polecenia zapłaty,
 • wsparcie w procesie przepisywania umowy z taryfy budowlanej na mieszkaniową,
 • zmiana sprzedawcy energii to bezpieczny i bezpłatny proces formalno – księgowy, przeprowadzony w całości przez GASPOL na podstawie zawartej umowy z Klientami.

  W ofercie Energia na budowę domu, GASPOL oferuje Klientom indywidualnym – osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż energii elektrycznej w grupie taryfowej C11:
Produkt
Strefa czasowa
Cena netto
Cena brutto
Opłata handlowa
Produkt
Stefy czasowe Godziny obowiązywania stref czasowych zgodnie z taryfą OSD
Cena za 1 kWh (netto)
Cena za 1 kWh (brutto)Zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%
Opłata handlowa

Legenda:

- Produkt
- Stefy czasowe Godziny obowiązywania stref czasowych zgodnie z taryfą OSD
- Cena za 1 kWh (netto)
- Cena za 1 kWh (brutto) Zawiera podatek od towarów i usług według stawki 23%
- Opłata handlowa

 

Opłata handlowa naliczana dla każdego miejsca dostarczenia w wysokości 15,00 zł netto (18,45 zł brutto).

Zamów energię elektryczną

606 800 400

Infolinia
 
8:00 - 17:00 pon.-pt.

Cennik standardowy GASPOL dotyczy tylko tych Klientów, którzy nie korzystają z żadnej oferty specjalnej oraz posiadają umowy zawarte na czas nieokreślony.

Dokument do pobrania poniżej.

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych został opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki. Zbiór praw stanowi praktyczne kompendium wiedzy dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej.

Wśród podstawowych przesłanek powstania Zbioru praw znalazły się m.in. unijne przepisy wynikające z III pakietu legislacyjnego wskazujące na konieczność udostępnienia konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat ich praw. Zakres tematyczny zbiorów został sporządzony na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej określających zakres wiadomości jakie odbiorca powinien uzyskać.

Wśród kluczowych kwestii poruszonych w Zbiorze praw znajdują się:

 • źródła informacji dla konsumenta,
 • kwestie przyłączenia do sieci,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów, elementy umów,
 • sprzedaż rezerwowa,
 • prawo wyboru sprzedawcy,
 • faktury i płatności, taryfy,
 • zasady rozliczeń, zasady korygowania faktur,
 • składanie reklamacji,
 • nieuczciwe praktyki rynkowe.
 
 

ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA DOMU

Pytania i odpowiedzi

Wystarczy, by Klient zawarł umowę o świadczenie usługi kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z GASPOL. Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, które stanowi załącznik do umowy, GASPOL  dopełni wszelkich formalności związanych z procesem zmiany sprzedawcy.
Zgodnie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia umów konsumenckich, cały proces zmiany sprzedawcy trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Przykładowo jeśli Klient zawrze z GASPOL umowę w kwietniu, to rozpoczęcie sprzedaży nastapi od 1 czerwca.
Zmiana sprzedawcy to bezpieczny proces formalno-księgowy. Nie ma możliwości, by Klient został pozbawiony dostaw w związku z procesm zmiany sprzedawcy.
Tak, zmiana sprzedawcy na GASPOL jest zupełnie bezpłatna. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zmianą.
Nie, ceny i stawki opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej pozostają niezmienne, bo okreslone są w taryfie operatora, zatwierdzanej przez Prezesa URE, który odpowiada za równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw w zakresie zatwierdzanych cen i stawek opłat oraz równego traktowania wszystkich odbiorców.
Tak, w przypadku umów o świadczenie usługi kompleksowej dla konsumentów Klient otrzymuje jedną fakturę za usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od GASPOL. W przypadku umowy sprzedaży energii elektrycznej, Klient otrzymuje jedną fakturę za sprzedaż energii elektrycznej od GASPOL, a drugą fakturę za usługę dystrybucyji od właściwego OSD.
Faktury za usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku umów  o świadczenie usługi kompleksowej dla konsumentów) będą wystawiane zgodnie z okresem rozliczeniowym określonym w umowie na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez właściwego OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż dwa miesiące GASPOL może wystawić nie częściej niż raz w miesiącu fakturę na podstawie danych prognozowanych. Faktury za sprzedaż energii elektrycznej (w przypadku umów sprzedaży energii elektrycznej dla konsumnetów) będą wystawiane w cyklach miesięcznych na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez właściwego OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). W przypadku braku odczytów rzeczywistych, faktura zostanie wystawiona na podstawie planowanego zużycia energii, określonego przez Klienta w umowie.
Cena sprzedaży energii elektrycznej oferowana przez GASPOL jest niezmienna przez cały okres trwania umowy zawartej na czas określony.
W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, cena może ulec zmianie w zależności od uwarunkować rynkowych, ale zawsze będzie konkurencyjna do cenników innych sprzedawców.
Aby skorzystać z usługi polecenia zapłaty, wystarczy jednorazowo wypełnić i podpisać dwa egzemplarze dokumentu "Zgoda na obciążanie rachunku", a następnie  przesłać na  adres: GASPOL S.A., ul. Gazowa 1, 21-100 Lubratów. GASPOL w imieniu Klienta aktywuje usługę w banku, o czym Klient zostanie poinformowany emailem lub smsem w ciągu 14 dni.