gaz ziemny dla domu

Gaz Ziemny dla domu

Gaz ziemny od GASPOLU

Jednym z naszych nowych produktów jest gaz ziemny. Oferujemy go w całej Polsce, wszędzie tam gdzie istnieją sieci gazu ziemnego wysokometanowego Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jeśli jesteś już klientem GASPOLU, kupujesz od nas gaz płynny, a w Twojej miejscowości, na Twojej ulicy jest budowany gazociąg, możesz obniżyć swoje koszty i skorzystać z oferty GASPOL na gaz ziemny. Nic nie szkodzi, jeśli jeszcze nie jesteś klientem GASPOLU, a chciałbyś od nas kupować gaz ziemny – Ciebie również zapraszamy do naszego grona zadowolonych klientów.

GASPOL kładzie nacisk na dopasowanie oferty sprzedaży gazu ziemnego do potrzeb klienta, optymalizując ją pod kątem ceny, terminów płatności, rozliczeń. Dla nas Klient jest najważniejszym partnerem, a nie po prostu odbiorcą gazu.

Jeśli jesteś już przyłączony do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa i kupujesz gaz ziemny od swojego dostawcy – skorzystaj z nowych możliwości – będziesz mógł zmienić swojego dotychczasowego dostawcę nawet w ciągu 30 dni. Zmiana sprzedawcy to jedna z korzyści uwalniającego się rynku gazu ziemnego. Sam możesz wybrać od kogo chcesz kupować paliwo gazowe, biorąc pod uwagę różne elementy oferty takie jak cena, terminy płatności, ilość faktur w ciągu roku. Możesz wreszcie zapanować nad swoimi wydatkami podając nam raz w miesiącu stan swojego gazomierza i otrzymując za każdym razem fakturę – nie będziesz już zaskakiwany wysokimi rachunkami szczególnie w trakcie zimy.

Zmiana sprzedawcy odbywa się bez żadnej ingerencji w gazomierz, przyłącze czy instalację. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego nic nie kosztuje i jest bezpieczna – odbywa się z zachowaniem ciągłości dostawy.

Aby dowiedzieć się więcej skorzystaj z formularza kontaktowego.

Aktualna oferta

GASPOL przygotował dla Ciebie ofertę „Połączone korzyści energia + gaz”, w ramach której w atrakcyjnej cenie dostarczamy gaz ziemny oraz energię elektryczną.

Poniższe ceny mają zastosowanie przy zawarciu umowy na dostawy gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na czas określony obowiązującej do 31 grudnia 2018 roku.

 

 

Energia elektryczna

Szczegóły oferty
Cena
Szczegóły Oferty
Cena

Legenda:

- Szczegóły Oferty
- Cena

Cena za 1 kWh dla taryfy G11

0,27900 zł netto (0,34317 zł brutto)Całodobowo

Cena za 1 kWh dla taryfy G12 lub G12W lub G12R i pozostałych G12x

0,27900 zł netto (0,34317 zł brutto)Strefa Dzień
0,24900 zł netto (0,30627 zł brutto)Strefa nocna

Opłata handlowa

 2 zł/mc/licznik netto (2,46 zł brutto) – naliczana tylko przy fakturze papierowej
Stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej są zgodne z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest klient
 

Gaz ziemny

Grupa taryfowa
Urządzenia gazowe
Stawka opłaty abonamentowej
Cena gazu
Grupa taryfowa
Posiadane przez Klienta Urządzenia gazowe (przykład)
Stawka opłaty abonamentowej* [zł/m-c]
Cena gazu* (bez podatku akcyzowego) [gr/kWh]

Legenda:

- Grupa taryfowa
- Posiadane przez Klienta Urządzenia gazowe(przykład)
- Stawka opłaty abonamentowej*[zł/m-c]
- Cena gazu* (bez podatku akcyzowego) [gr/kWh]
W-1
Kuchenka gazowa
netto: 4,00
brutto: 4,92
       netto: 13,50
     brutto: 16,61
W-1ok – odczyt klienta
Kuchenka gazowa
netto: 4,50
brutto: 5,54
netto: 13,50
brutto: 16,61
W-2
Kuchenka gazowa i gazowy podgrzewacz wody
netto: 6,00
brutto: 7,38
netto: 13,50
brutto: 16,61
W-2ok – odczyt klienta
Kuchenka gazowa i gazowy podgrzewacz wody
netto: 6,50
brutto: 8,00
netto: 13,50
brutto: 16,61
W-3
Kocioł c.o.
netto: 7,00
brutto: 8,61
netto: 13,50
brutto: 16,61
W-3ok – odczyt klienta
Kocioł c.o.
netto: 7,25
brutto: 8,92
netto: 13,50
brutto: 16,61
Stawki opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej są zgodne z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest klient
 

 

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę?

GASPOL to ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. GASPOL jest znanym, pewnym i stabilnym dostawcą, działający na rynku od 1991, zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy klientów.

Dlaczego warto wybrać GASPOL jako dostawcę gazu ziemnego?
 • Obniżenie rachunków za gaz ziemny,
 • Możesz otrzymywać fakturę co miesiąc – nie będziesz już zaskakiwany wysokością faktury w sezonie grzewczym,
 • Wygoda w korzystaniu z funkcjonalnego Portalu Klienta oraz aplikacji mobilnej z podglądem faktur, historią zużyć oraz wpłat,
 • Możliwość skorzystania z faktury elektronicznej oraz polecenia zapłaty z jednoczesnym kontrolowaniem kosztów poprzez Portal Klienta i powiadomienia SMS oraz email.

Zamów gaz ziemny

606 800 400

Infolinia
 
8:00 - 17:00 pon.-pt.

Taryfa dotyczy tych Klientów, którzy nie korzystają z żadnej oferty. Zachęcamy do zapoznania się ze stawkami taryfowymi i standardowymi zasadami rozliczeń stosowanymi przez GASPOL.

Nasza aktualna taryfa

1. W dniu 15 czerwca 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 5 GASPOL S.A." Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 36 (1130) z dnia 15 czerwca 2018 r.
Taryfa nr 5 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.
Treść Taryfy nr 5 do pobrania znajduje się  tutaj.​

Taryfy historyczne

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo energetyczne działające na rynku gazu ziemnego w segmencie klientów detalicznych musi posiadać taryfę. Taryfa zawiera zbiór maksymalnych cen i stawek opłat za gaz stosowanych w rozliczeniach z klientami, a także zasady rozliczeń. Taryfa każdego przedsiębiorstwa musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który w ten sposób akceptuje wysokość cen i stawek opłat oraz zasady rozliczeń w niej zawarte. Tylko pod takim warunkiem Taryfa może wejść w życie.

1. W dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Zmianę nr 1 Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 4 GASPOL S.A." Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 30 (1012) z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zmiana nr 1 Taryfy nr 4 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.
Treść Zmiany nr 1 Taryfy nr 4 do pobrania
znajduje się 
tutaj .​

2. W dniu 26 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 3 GASPOL S.A." Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 52 (929)" z dnia 27 lipca 2016 r.
Taryfa nr 3 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
Treść Taryfy nr 3 do pobrania znajduje się tutaj.​  

3. W dniu 23 stycznia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 4 GASPOL S.A." Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 6 (988) z dnia 24 stycznia 2017 r.
Taryfa nr 4 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
Treść Taryfy nr 4 do pobrania znajduje się  tutaj.​

4. W dniu 5 maja 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 2" GASPOL S.A. Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 20/2015 (808)" z dnia 5 maja 2015 r.
Taryfa nr 2 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.
Treść Taryfy nr 2 do pobrania znajduje się  tutaj .

5. W dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2014" GASPOL S.A. Decyzja w tej sprawie została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe Nr 30 (699)" z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Taryfa nr 1 GASPOL S.A. obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.
Treść Taryfy nr 1 do pobrania znajduje się tutaj .

Klient GASPOL S.A. mający podpisaną umowę kompleksową, oprócz cen i stawek opłat z Taryfy GASPOL S.A., ponosi również koszty związane z usługą dystrybucyjną, świadczoną przez operatora sieci dystrybucyjnej - Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Taryfa operatora jest dostępna na jego stronie internetowej.

 

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych został opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki. Zbiór praw stanowi praktyczne kompendium wiedzy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Wśród podstawowych przesłanek powstania Zbioru praw znalazły się m.in. unijne przepisy wynikające z III pakietu legislacyjnego, wskazujące na konieczność udostępnienia konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat ich praw. Zakres tematyczny zbiorów został sporządzony na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, określających zakres wiadomości jakie odbiorca powinien uzyskać.

Wśród kluczowych kwestii poruszonych w Zbiorze praw znajdują się:

 • źródła informacji dla konsumenta,
 • kwestie przyłączenia do sieci,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów, elementy umów,
 • sprzedaż rezerwowa,
 • prawo wyboru sprzedawcy,
 • faktury i płatności, taryfy,
 • zasady rozliczeń, zasady korygowania faktur,
 • składanie reklamacji,
 • nieuczciwe praktyki rynkowe.
 
 

GAZ ZIEMNY DO DOMU

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia umów konsumenckich, cały proces zmiany sprzedawcy trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Przykładowo jeśli Klient zawrze z GASPOL umowę w kwietniu, to rozpoczęcie sprzedaży nastapi od 1 czerwca.

Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego nie wpływa na opłaty za dystrybucyjne. Wysokość tych opłat wynika z taryfy operatora, a ta jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw w zakresie zatwierdzanych cen i stawek opłat oraz równego traktowania wszystkich odbiorców gazu ziemnego.

Tak, po zmianie sprzedawcy na Gaspol Klient będzie otrzymywać jedną fakturę.
Tak, zmiana sprzedawcy na Gaspol jest zupełnie bezpłatna. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zmianą.
Nie, zarówno gazomierz jak i cała instalacja gazowa nie są wymieniane. Sieć gazowa doprowadzająca gaz do mieszkań, domów lub obiektów oraz gazomierze są w większości własnością operatora. Po zmianie sprzedawcy operator pozostaje ten sam. Czasami operator przy tej okazji wymienia gazomierz na nowy, ale nie jest to związane z żadnym dodatkowym kosztem dla odbiorcy.
Zmiana sprzedawcy to bezpieczny proces formalno-księgowy. Nie ma możliwości, by Klient został pozbawiony dostaw w związku z procesm zmiany sprzedawcy.
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane zostały do prowadzenia rozliczeń z klientami w jednostkach energii. Dlatego od tego dnia Gaspol i Operator prowadzą rozliczenia w kWh.
Gaspol w momencie przygotowywania oferty nie posiada informacji, czy Klient jest płatnikiem akcyzy. Właściwa stawka akcyzy jest doliczana lub nie do ceny gazu zgodnie z deklaracją klienta zawartą w umowie i w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Każda grupa taryfowa z indeksem "ok" czyli odczytem klienta oznacza, że Klient sam podaje stan gazomierza raz w miesiącu i na podstawie tej informacji wystawiana jest dla niego faktura rozliczeniowa. Jest to bardzo wygodna forma, ponieważ pozwala na stałe kontrolowanie wielkości zużycia gazu i regularne otrzymywanie rozliczeń za gaz. 
Odczytami gazomierzy zajmuje się operator, czyli właściciel sieci dystrybucyjnej. Dane odczytowe przesyłane są przez operatora do odpowiednich sprzedawców gazu. Tak więc po zmianie sprzedawcy  gazomierz klienta będzie odczytywany przez tego samego inkasenta.
Tak, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, proces zmiany sprzedawcy gazu zostanie przeprowadzony przez Gaspol w jego imieniu. Pełnomocnictwo jest podpisywane razem z umową. O zmianie klient zostanie poinformowany listownie bądź mailowo.
Klientem Gaspolu w zakresie gazu ziemnego można zostać, gdy:
 • budowa przyłącza gazowego doprowadzającego gaz do domu/budynku jest zakończona i została opłacona,
 • instalacja gazowa wewnątrz domu/budynku jest gotowa,
 • próba szczelności instalacji gazowej i przeglądy instalacji kominowej oraz wentylacyjnej zostały wykonane,
 • złożone zostało „Zgłoszenie gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym. 
Jeśli powyższe kryteria są spełnione klient może podpisać z Gaspol umowę kompleksową na dostarczanie paliwa gazowego. Wszystkimi formalnościami zajmuje się Gaspol na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Operator umawia się z klientem na montaż gazomierza oraz dokonuje uruchomienia dostaw gazu."