Informacje o Gaspolu

O nas

O GASPOLU

Jesteśmy zawsze blisko, aby dostarczać ludziom dobrą energię

Mamy długą historię dostarczania ludziom energii. Zbudowaliśmy relacje oparte na lojalności. Byliśmy i jesteśmy biznesem dla ludzi, prowadzonym z myślą o ich potrzebach. Spełniamy je poprzez jakość naszych produktów i usług. To produkty i usługi, które poprawiają jakość życia naszych klientów, zapewniają im ciągłość prowadzenia działalności, wspierają postęp oraz przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza. Uważnie słuchamy naszych klientów, aby reagować na ich potrzeby i tworzyć dla nich odpowiednie rozwiązania ponieważ to oni są priorytetem i celem wszystkich naszych działań.

Jesteśmy liderem rynku gazu płynnego w Polsce

Posiadamy własną, nowoczesną infrastrukturę: dwa terminale przeładunkowe, siedem rozlewni gazu płynnego i flotę specjalistycznych cystern do przewozu LPG i LNG. Terminal morski w Gdańsku i kolejowy w Małaszewiczach zapewniają nam elastyczność w wyborze dostawców i możliwość sprowadzania gazu o wyższym wskaźniku czystości. Dysponujemy rozbudowaną siecią dilerów, baz dystrybucyjnych i ponad dwudziestoma tysiącami punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Ponad 25-letnie doświadczenie w obrocie gazem płynnym przekłada się na doskonałą znajomość dostawców i źródeł pochodzenia gazu. Zdobytą wiedzę weryfikujemy dodatkowymi badaniami ilościowymi i jakościowymi. Dysponujemy własnym laboratorium w Małaszewiczach, w którym badamy jakość gazu przed rozpoczęciem jego dystrybucji.

Potwierdzona jakość

Jesteśmy pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem multienergetycznym. Naszym głównym udziałowcem jest holenderska spółka SHV Energy, założona w 1896 r. SHV Energy jest światowym liderem rynku LPG. Firma dostarcza nowoczesne rozwiązania energetyczne dla ponad 30 mln ludzi w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Do naszych klientów trafiają produkty spełniające najwyższe wymagania, zgodne z wymogami Polskiej Normy PN-EN 589:2009 oraz PN-C-96008:98. Najwyższą jakość produktów, bezpieczeństwa i procesów zarządzania w GASPOLU potwierdzają prestiżowe międzynarodowe certyfikaty: ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz unikalny w polskiej branży energetycznej: ISO 22301:2012.

Nasza oferta

Dostarczamy wydajne paliwa o niskiej emisyjności i najwyższej jakości oraz nowoczesne i efektywne rozwiązania energetyczne.
- gaz płynny (LPG): instalacje zbiornikowe, butle z gazem, sieci gazowe na LPG, sprzedaż hurtowa FCA, autogaz
- skroplony gaz ziemny (LNG)
- bezwonne mieszaniny gazowe m.in. do produkcji aerozoli
- urządzenia grzewcze: kotły gazowe, pompy powietrzne do centralnego ogrzewania, grille gazowe, parasole grzewcze, nagrzewnice i wiele innych

Nasze wartości

Bezpieczeństwo
– bezpieczeństwo naszej pracy, produktów i usług traktujemy priorytetowo.
Troska
– troszczymy się o klientów, partnerów, lokalne społeczności oraz dostarczanie czystej energii.
Płynność
– dzięki terminowym i elastycznym dostawom gazu zapewniamy naszym klientom płynność działalności.
Lokalność
– zawsze jesteśmy blisko naszych klientów i partnerów biznesowych.
Zrównoważony rozwój
– dążymy do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Pozycja lidera
– mamy wiodącą pozycję na rynku i nieustannie staramy się sprostać jego wymaganiom.

Pomagamy ludziom zmieniać użytkowane źródła energii na czystsze i przyjazne środowisku. W ten sposób zmieniamy świat na lepszy.

Społecznie odpowiedzialni

Społeczną odpowiedzialność biznesu uznajemy za podstawę naszej działalności. Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii zarządzania w firmie.

Działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie klientów i pracowników, środowisko naturalne i rozwój społeczności lokalnych, w miejscach, w których posiadamy swoje oddziały. W GASPOLU działa, założony w 2012 roku, wolontariat pracowniczy Ludzie o Wielkich Sercach. Angażujemy się w działania filantropijne z zakresu wyrównywania szans i niesienia pomocy dzieciom i seniorom. Wspieramy ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój społeczności terenów wiejskich i nisko zurbanizowanych poprzez umożliwienie im dostępu do czystych i efektywnych źródeł energii. Flagowym przedsięwzięciem w tym obszarze jest działalność Stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii, które w Polsce działa pod mecenatem GASPOLU (www.forumfree.pl).

Środowisko naturalne

Zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń jest częścią naszej strategii.
Troszczymy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy szereg działań aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności na otoczenie.
Nasze działania obejmują m.in.:
- stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku
technologii
- monitorowanie procesów operacyjnych w rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko
- racjonalną gospodarkę surowcami i odpadami
- edukację ekologiczną i zdrowotną oraz promocję czystych i efektywnych źródeł energii realizowane m.in. poprzez kampanie społeczne i działalność stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (GASPOL Kibicuje Klimatowi, Tropiciele Cząstek Stałych, Balon.Lab). GASPOL przestrzega wszystkich wymagań polskiego i europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Sport balonowy

Od początku działalności GASPOL wspiera sport balonowy w Polsce przekazując gaz płynny (LPG), który stanowi paliwo do balonów na ogrzane powietrze. W 2009 roku GASPOL włączył się do sportowej rywalizacji i utworzył własną drużynę sportową GASPOL Team, która z sukcesami uczestniczy we wszystkich najważniejszych zawodach balonowych w Polsce i na świecie. Sponsorujemy: Aeroklub Włocławski i Leszczyński Klub Balonowy; Tytularnie – GASPOL Team z pilotem Arkiem Iwańskim (Mistrz Polski 2011, I Wicemistrz Polski 2013, III miejsce Pucharu Europy 2013, I miejsce Pucharu Polski 2014, Balonowy Puchar Polski 2016). Poprzez sponsoring sportu balonowego promujemy gaz płynny – czyste, efektywne i przyjazne środowisku paliwo.

Co roku lot balonem z pilotem GASPOL Teamu jest licytowany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

 

Nasza historia

Po zmianie ustroju w Polsce, naglącą stała się potrzeba zapewnienia dostaw gazu na nowo powstający wolny rynek. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej wraz z holenderską firmą SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging) z siedzibą w Utrechcie założyli spółkę GASPOL. Organizm nowej firmy w 50 proc. stworzyło 7 firm należących do Skarbu Państwa i gmin, resztę kapitału wniosło SHV.
SHV, istniejąca od 1896 r., stawała się w tym czasie światowym liderem w sprzedaży gazu płynnego. Otwierała przed GASPOLEM wiele możliwości, m.in. związanych z wdrożeniem standardów jakości i bezpieczeństwa produktów, obsługi klienta i ochrony środowiska naturalnego.

 
1991 – powstanie GASPOLU

1992 – stawiamy pierwsze w Polsce instalacje zbiornikowe na gaz płynny

1993 – stawiamy jedne z pierwszych w Polsce stacje autogazu
 
1993  zaczynamy wspierać polski sport balonowy

1994 – uruchamiamy w Małaszewiczach pierwszy w Polsce profesjonalny terminal lądowy do przeładunku gazu

1997 – jako pierwsi wśród firm dystrybucyjnych wprowadzamy butle z gazem do zasilania wózków widłowych

1999 – uruchamiamy terminal morski w Gdańsku

2000 – wdrażamy pierwsze w Polsce rozwiązania telemetryczne

2003 – zdobywamy tytuł Lidera Rynku za wprowadzenie rozwiązań telemetrycznych

2009 – jako pierwsi w Polsce wprowadzamy system klimatyzacji i ogrzewania zasilany gazem płynnym (GHP)

2010 – rozpoczyna działalność paneuropejskie Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii działające na rzecz rozwoju czystych i efektywnych źródeł energii na obszarach wiejskich i nisko zurbanizowanych (www.forumfree.pl)

2012 – startuje program wolontariatu pracowniczego GASPOLU pod nazwą Ludzie o Wielkich Sercach

2013 – w rozlewni gazu w Pleszewie uruchamiamy pierwszą w Polsce instalację mikrogeneracyjną na gaz płynny
 
2013 – wprowadzamy do oferty skroplony gaz ziemny (LNG)

2014 – stajemy się firmą multienergetyczną i poszerzamy portfolio produktowe m.in. o sieciowy gaz ziemny i energię elektryczną

2015 – na terenie terminalu w Małaszewiczach uruchamiamy nowoczesną instalację do odsiarczania gazu

2015 – Forum Rozwoju Efektywnej Energii po raz kolejny znajduje się wśród najlepszych kampanii w dziedzinie energii w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)

2016 – obchodzimy jubileusz 25-lecia firmy

Dane spółki

GASPOL SA
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
NIP 7790020583
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000021200.
Kapitał zakładowy: 116 407 140,30 wpłacony w całości.

Ochrona znaków towarowych

GASPOL S.A. jest dostawcą czystych i efektywnych źródeł energii i największym dystrybutorem gazu płynnego (LPG) w Polsce.
Znak towarowy GASPOL jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na rynku paliw i energii. Produkty i usługi nim oznaczane postrzegane są jako symbol jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu stanowi największą wartość firmy podlegającą ochronie.

Nowe logo Gaspolu

Znak towarowy wspólnotowy, podlega ochronie na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Wpisany w rejestrze znaków towarowych UE prowadzonym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - the European Union Intellectual Property Office) pod numerem: 015428196.

Podlega ochronie i został wpisany w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-77939.

Podlega ochronie i został wpisany w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-74110.

Podlega ochronie i został wpisany w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-77939.

Zabronione jest używanie zarejestrowanych znaków towarowych Gaspol S.A. w obrocie handlowym oraz oznaczanie towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zastrzeżony - bez uprzedniej zgody Gaspol S.A.

W stosunku do wszelkich naruszeń praw ochronnych wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych Gaspol S.A., podejmowane będą stosowne kroki prawne w celu przeciwdziałania tym naruszeniom.

Certyfikaty

Certyfikaty ISO Gaspolu

Bezpieczeństwo oraz sprawdzoną jakość produktów i usług w GASPOL potwierdzają prestiżowe międzynarodowe certyfikaty: ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz unikalny w polskiej branży energetycznej: ISO 22301: 2012, potwierdzone przez audytorów międzynarodowej organizacji certyfikującej: British Standards Institution (BSI).

Dbałość o najwyższą jakość obsługi Klienta i naszych produktów to dla nas kluczowe wartości od początków naszej działalności, czyli już od ponad 25 lat.

Jesteśmy dumni, że to właśnie nasi Klienci korzystają z produktów i obsługi na najwyższym poziomie.

​Certyfikaty:


certyfikat ISO FS Gaspol
                                  FS596804

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że GASPOL prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, według ustalonych reguł i procedur oraz nieustannie doskonali swoje procesy i zasoby. Zgodnie z Systemem ISO 9001 w centrum zainteresowania jest Klient oraz jego potrzeby i oczekiwania. Dla Klientów to gwarancja, że ich potrzeby są starannie rozważane i zaspokajane.

Zobacz certyfikat ISO OHS Gaspol
                                 OHS596805

System OHSAS 18001 potwierdza, że zarówno produkty jak i procesy w GASPOL są bezpieczne – oznacza to m.in. że Spółka tak zarządza czynnikami ryzyka związanymi z jej produktami i procesami, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami dostarczanych produktów oraz prowadzonych działań.

certyfikat ISO BCMS Gaspol
                            BCMS596806

Dzięki ISO 22301 system zarządzania ciągłością działania w GASPOL, Klienci maja pewność dostaw.

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z procedurami  RODO w GASPOLU został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:
Joris Blaauw
dpo@shvenergy.com 

Więcej informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych przez GASPOL znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.