Przejdź do treści
Powrót do Biura Prasowego

07.06.2019

Terminal w Sędziszowie już działa!

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej Paweł Faryna - starosta jędrzejowski, Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski, Sylwester Śmigiel - prezes GASPOLU, Wacław Szarek - burmistrz Sędziszowa.

GASPOL, lider rynku LPG w Polsce, otworzył terminal przeładunkowy gazu płynnego w Sędziszowie w województwie świętokrzyskim. Uroczystość poprowadził Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL SA. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych.

Terminal, mający zdolność magazynowania 4000 m³ LPG, jest kolejną kluczową dla tego rynku inwestycją zrealizowaną przez GASPOL.Nowy terminal GASPOLU jest dla południowej Polski bardzo istotną inwestycją. Będzie realizować szereg procesów technologicznych, w tym magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych, załadunki i rozładunki cystern drogowych, napełnianie butli i odsiarczanie gazu. Uroczystość otwarcia terminalu w Sędziszowie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych, m.in. Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, Paweł Faryna, Starosta Powiatu Jędrzejowskiego i burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.

– Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju infrastruktury przeładunkowej, poza dwoma naszymi terminalami: morskim w Gdańsku, do którego sprowadzamy surowce z rejonu Morza Północnego, i kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowujemy gaz z kierunków wschodnich. Terminal w Sędziszowie to dla nas ważna inwestycja, naturalny wkład w rozwój regionu i rynku LPG w Polsce – powiedział Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL SA. – Dziękuję bardzo burmistrzowi Sędziszowa Wacławowi Szarkowi i władzom powiatu za nieocenione wsparcie – dodał. W terminalu GASPOLU w Sędziszowie będzie można magazynować łącznie 4000 m3 LPG, czyli równowartość około 1600 t gazu. Obiekt powstał na działce o powierzchni 95 000 m2.

Instalacja ma możliwości przeładunkowe autocystern przy wykorzystaniu 3 stanowisk wyposażonych w wagi samochodowe. Wydajność w tym obszarze szacowana jest na 70 autocystern na dobę o łącznej pojemności 1400 t. Wydajność operacyjna rozlewni w zakresie napełniania butli 11 kg to 1100 butli na godzinę, co daje około 2000 t gazu na miesiąc przy jednozmianowym systemie pracy. Wydajność ta jest możliwa dzięki zastosowaniu 23-stanowiskowej karuzeli napełniającej połączonej z całą linią technologiczną, transporterami, urządzeniami sprawdzającymi jakość napełnienia butli, szczelności zaworów i innymi urządzeniami wspierającymi. Ponadto rozlewnia wyposażona jest w system nalewarek i innych urządzeń obsługujących butle przemysłowe i turystyczne. Na terenie terminalu znajduje się także laboratorium do badania parametrów gazu. Do dystrybucji trafia gaz spełniający wymogi najwyższej jakości.

Zgodnie z polityką GASPOLU terminal w Sędziszowie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego wybudowane zostały zbiorniki ppoż. o łącznej pojemności 2200 m³ oraz pompownia pożarowa wyposażona w 3 podstawowe agregaty ppoż. o wydajności 350 m3 wody na godzinę oraz jednym rezerwowym o wydajności 500 m3 wody na godzinę. Pompownia połączona jest z siecią hydrantową oraz instalacjami zraszaczowymi. Do budowy instalacji technicznych wykorzystano 4600 m rur dla instalacji głównej oraz 1200 m rur dla instalacji odsiarczania. Dodatkowo 1100 m rur użyto do budowy instalacji sprężonego powietrza, 1000 m rur naziemnych do instalacji zraszaczowych oraz 2400 m orurowania do ułożenia podziemnych sieci wodnych. Na terenie terminalu znajduje się 40 000 m2 utwardzonych dróg i placów. Wybudowana została także infrastruktura kolejowa – szerokotorowa i normalnotorowa o łącznej długości 3,5 km. Rozruch terminalu gazowego GASPOLU nastąpi w czerwcu. W terminalu znajdą zatrudnienie mieszkańcy Sędziszowa i okolic. Inwestycja umożliwi import gazu szerokim torem ze Wschodu lub torem europejskim z terminalu morskiego w Gdańsku.